NWB

De bank voor waterschappen en duurzaamheids­­projecten

NWB Bank, voluit Nederlandse Waterschapsbank, is een gespecialiseerde bank die zich richt op de financiering van de publieke sector in Nederland. De bank heeft als missie om financiële diensten te verlenen aan de publieke sector, met name waterschappen en corporaties, maar ook gemeenten, provincies andere overheidsinstanties. CF Report acteert als adviseur en strategisch designpartner voor de jaarlijkse verslaglegging.

Strategie

Duurzaamheid in het Jaarverslag 2023

CF Report acteert als adviseur en strategisch designpartner voor de bank. Aan het visualiseren van het duurzaamheids­beleid wordt veel aandacht geschonken. Hierbij worden de verschillende doelen op het gebied van duurzaamheid helder gepresenteerd, zoals duurzame financiering, integratie van ESG-criteria, klimaat­risicobeheer, transparantie en verantwoording, samenwerking in de keten en stakeholder­betrokkenheid

Door deze doelen na te streven, wil NWB Bank niet alleen haar eigen duurzaamheidsimpact vergroten, maar ook bijdragen aan een duurzamere samenleving en de Nederlandse economie.

Touchpoints

Annual Report 2023

 

Cases