EY Nederland

Focus op de kapitalen. Waarde voor klanten, medewerkers en maatschappij.

CF Report is sinds 2016 reporting partner voor EY, zowel voor reputatieversterkende activiteiten als voor verschillende jaarverslagen. Hieronder vallen niet alleen het Integrated Report, maar eerder ook het CSR-rapport en het transparantieverslag. Bij EY ligt onze focus in het bijzonder op het realiseren van aansprekende publicaties. Daarbij maken we gebruik van video-messaging om het bereik onder stakeholders aanzienlijk te vergroten.

140 jaar EY

Can our legacy be both transformative and timeless?

Artificial intelligence is voor iedere industrie zowel een bedreiging als een kans. Hoe kan de oudste accountancyfirma van Nederland haar ervaring verbinden aan zo’n allesbeheersende nieuwe technologie? Hoe vertaalt EY haar license to operate naar een duurzame license to grow? Op basis van die centrale vraag heeft CF Report de onderdelen van het jaarverslag uitgewerkt.

De videoboodschap van de voorzitter van de raad van bestuur, Jeroen Davidson, neemt stakeholders mee door de resultaten, het aanpassingsvermogen en de betrokkenheid van medewerkers gedurende een uitdagend jaar. Met meer dan 15.000 views heeft de video aanzienlijk bijgedragen aan het overbrengen van de belangrijkste boodschap en heeft het de reputatie van het merk en de organisatie versterkt.

Touchpoints

Annual Report 2022

 
Video afspelen
Resultaat

Reputatie en vertrouwen

Focus op Financial value, People value, Client value en Social value geeft een heldere structuur aan verslag, strategie en resultaten. Voor een bedrijf dat zelf aan de top staat van de validatie- en rapportagepyramide hangen er logischerwijs extreem hoge eisen aan helderheid, vergelijkbaarheid, betrouwbaarheid en vindbaarheid van Integrated Reporting. Het jaarverslag bevat de meest compacte, en tegelijkertijd meest volledige, informatie.

In het bijzonder is connectiviteit van informatie van belang. Met een connectiviteitstabel waarin strategiepijlers, measures, KPI’s, resultaten en doelen verbonden worden, geeft het verslag een duidelijk inzicht in hoe de langetermijnvisie zich vertaalt in operationele impacts en vice versa hoe material topics verband houden met de meerjarenstrategie.

Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Speciaal voor EY is er een AI-gegenereerd beeld geproduceerd als invulling op het centrale thema. CF Report omarmt Artificial Intelligence in de reporting praktijk vanuit hetzelfde idee. De combinatie van hoogwaardige specialistische expertise met continu inspelen op nieuwe technologie in digitalisation en digital reporting.

Resultaat

Reputatie en vertrouwen

Focus op Financial value, People value, Client value en Social value geeft een heldere structuur aan verslag, strategie en resultaten. Voor een bedrijf dat zelf aan de top staat van de validatie- en rapportagepyramide hangen er logischerwijs extreem hoge eisen aan helderheid, vergelijkbaarheid, betrouwbaarheid en vindbaarheid van Integrated Reporting. Het jaarverslag bevat de meest compacte, en tegelijkertijd meest volledige, informatie.

In het bijzonder is connectiviteit van informatie van belang. Met een connectiviteitstabel waarin strategiepijlers, measures, KPI’s, resultaten en doelen verbonden worden, geeft het verslag een duidelijk inzicht in hoe de langetermijnvisie zich vertaalt in operationele impacts en vice versa hoe material topics verband houden met de meerjarenstrategie.

Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Speciaal voor EY is er een AI-gegenereerd beeld geproduceerd als invulling op het centrale thema. CF Report omarmt Artificial Intelligence in de reporting praktijk vanuit hetzelfde idee. De combinatie van hoogwaardige specialistische expertise met continu inspelen op nieuwe technologie in digitalisation en digital reporting.

Cases

This is a staging environment