AM

For a future with great ambitions

AM, voluit bekend als AM Real Estate Development, is een toonaangevende vastgoedontwikkelaar en onderdeel van Koninklijke BAM Groep. AM richt zich op de ontwikkeling van duurzame, innovatieve en leefbare woon- en werkomgevingen. De ontwikkelaar past nieuwe technologieën en concepten toe om gebouwen en wijken te creëren die toekomstbestendig zijn en speelt hiermee in op de veranderende behoeften van bewoners en gebruikers.

Strategie

Missie als basis voor reporting

De missie van AM – het leveren van hoogwaardige projecten die zowel economisch als ecologisch verantwoord zijn, met een sterke focus op maatschappelijke meerwaarde – staat in het jaarverslag centraal. Vier pijlers worden hierbij uitgewerkt: Move to a positive climate, Move to climate positivity, Design for wellbeing en hun langetermijnvisie ‘Panorama 2050’. Er is dan ook veel aandacht voor duurzaamheid en realisatie van milieuvriendelijke en energie-efficiënte gebouwen met aandacht voor het gebruik van duurzame materialen, energiebesparende technologieën, biodiversiteit en groenvoorzieningen.

Touchpoints

Annual Report 2023

Online 2023

Cases