Value is more than just financial.

The holistic approach on the value created in one overview.

Het totale resultaat van een bedrijf omvat veel meer dan alleen het financiële resultaat.

Binnen waardecreatie worden ook niet-financiële onderdelen gezien als ‘bedrijfskapitaal’. Met deze holistische kijk op reporting worden o.a. de innovatiekracht van het bedrijf, het welzijn van medewerkers en de natuurlijke bronnen ook gezien als waardes. Hierop focussen creëert een veel nauwkeuriger én omvangrijker inzicht in de toekomstwaarde van het bedrijf.

Waardecreatie is het hart van integrated reporting dat zich vanuit CSRD steeds meer richt op de impacts en effecten voor stakeholdergroepen. En een goed waardecreatiemodel bewijst dat de totale waarde meer is dan de som der delen.

Voorbeeld

De waarde van Partou; zoveel meer dan kinderopvang

‘Onze business is niet zozeer kinderopvang maar kansengelijkheid voor een inclusieve generatie.’ Doordat Partou deze maatschappelijke meerwaarde weet te geven aan kinderopvang, creëert zij synergie tussen ouders, kinderen, medewerkers én aandeelhouders. En dat zorgt zowel voor continuïteit voor elk van die stakeholders als voor vertrouwen bij investeerders en intern voor company pride én employer branding.

Edward Ouwerkerk – Digital Art Director

“Waardecreatie is meer dan een mooi vormgegeven model. Ik sta voor een aanpak waarbij de niet-financiële waardes stakeholder ­value krijgen. Ik ga die uitdaging net zo lang aan tot het tot een solide reporting basis heeft geleid die de klant verdient.”

Gerelateerde cases