NPO

Focus op impact en publieke waarde

Publieke omroepen concurreren voortdurend met commerciële omroepen en social media kanalen. Het verdienmodel is echter wezenlijk anders. De waardeontwikkeling wordt gekenmerkt door betrokkenheid, publieke waarde en agendering van maatschappelijke waarde. CF Report heeft impactdashboards ingericht op basis van een aparte KPI-analyse. Dit stelt de NPO in staat om haar positie als Europa’s meest kosteneffectieve publieke omroep overtuigend aan te tonen. Daarmee wordt met reporting NPO’s licence to grow versterkt.

Strategie

Waardecreatie centraal

Centraal voor de verslaglegging van de NPO, zoals Jaarverslag, Terugblik en Begroting, staat de verschuiving van kosten naar waarde en van bereik naar impact. Kijkcijfers zijn weliswaar belangrijk, maar de impact van programmering op een goed functionerende maatschappij waar iedereen zich gehoord en gerepresenteerd voelt is key. CF Report heeft een reporting framework ontwikkeld langs de lijn van maatschappelijke waarden. Élk verslag is verrijkt met een update op diversiteit, onafhankelijkheid, pluriformiteit, innovativiteit en levensbeschouwing met een combinatie van gerealiseerde effecten rondom aansprekende voorbeelden.

Touchpoints

Impact Report 2023

 
Resultaat

Verbinden én informeren

In het publieke omroepstelsel coördineert en faciliteert NPO de programma’s die gemaakt worden door de omroepen. Kern van de publieke omroep is het verbinden en informeren van alle Nederlanders en het uitdragen van publieke waarden. In een fragmenterend medialandschap en afnemend kijk- en luistergedrag speelt de NPO tóch een grote rol. Impact reporting speelt daarin van cruciaal belang.

Visueel én digital
CF Report is NPO’s reporting partner. Wij zetten beleidsgedreven en tekstgeoriënteerde verantwoordings­documenten om in visueel attractieve en impactvolle reports. Voor de nabije toekomst wordt gekeken naar de relevantie van ESG en worden stappen genomen in een digitaal reportingplatform zodat programmering, maatschappelijke impact en organisatie-informatie binnen één platform zijn.

Resultaat

Verbinden én informeren

In het publieke omroepstelsel coördineert en faciliteert NPO de programma’s die gemaakt worden door de omroepen. Kern van de publieke omroep is het verbinden en informeren van alle Nederlanders en het uitdragen van publieke waarden. In een fragmenterend medialandschap en afnemend kijk- en luistergedrag speelt de NPO tóch een grote rol. Impact reporting speelt daarin van cruciaal belang.

Visueel én digital
CF Report is NPO’s reporting partner. Wij zetten beleidsgedreven en tekstgeoriënteerde verantwoordings­documenten om in visueel attractieve en impactvolle reports. Voor de nabije toekomst wordt gekeken naar de relevantie van ESG en worden stappen genomen in een digitaal reportingplatform zodat programmering, maatschappelijke impact en organisatie-informatie binnen één platform zijn.

Cases