Partou

Voor een betere wereld

Partou staat voor professionele, veilige en inclusieve kinderopvang, die bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen. In Nederland, Groot-Brittannië en Duitsland biedt Partou dagopvang, peuteropvang en naschoolse opvang aan voor ruim 80.000 kinderen. De organisatie rapporteert in drie talen: Nederlands, Engelse en Duits. CF Report start met de Nederlandse basisversie (online én pdf) van het Maatschappelijk Verslag en verzorgt daarna de vertalingen in de twee andere talen.

Strategie

Alle waardepijlers uitgewerkt

In het rapport worden de purpose, missie en visie van Partou visueel in beeld gebracht en staat, in het verlengde hiervan, waardecreatie centraal. In het gedetailleerde en transparante rapport worden alle waardepijlers gepresenteerd en uitgewerkt: de waarde van de dienstverlening van Partou, sociale waarde, menselijke waarde, intellectuele waarde en financiële waarde. Per pijler worden beleid, doelstellingen, prestaties, feiten en verhalen van medewerkers gepresenteerd. Hierdoor ontstaat een transparant beeld van Partou.

Touchpoints

Annual Report 2023

Online 2023

Resultaat

ESG-sectie en aandacht voor overheids­regulering

Het rapport bevat ook een uitgebreide ESG-sectie en een compact en visueel opgebouwde weergave van de verschillende overheidsstelsels (de overheid als marktmeester) voor kinderdagopvang in de landen waarin Partou actief is.

Online first
Partou is voorstander van het ‘online first’ principe. Daarom wordt in een uitgebreide online weergave met als titel ‘Partou in de maatschappij’ aandacht besteed aan de belangrijkste delen van het verslag: het profiel, de purpose, de belangrijkste data, de overheid als marktmeester, uitwerking van de waardepijlers en ESG. Deze speciale reporting website wordt door meer dan 11.000 bezoekers meermaals bezocht.

Resultaat

ESG-sectie en aandacht voor overheids­regulering

Het rapport bevat ook een uitgebreide ESG-sectie en een compact en visueel opgebouwde weergave van de verschillende overheidsstelsels (de overheid als marktmeester) voor kinderdagopvang in de landen waarin Partou actief is.

Online first
Partou is voorstander van het ‘online first’ principe. Daarom wordt in een uitgebreide online weergave met als titel ‘Partou in de maatschappij’ aandacht besteed aan de belangrijkste delen van het verslag: het profiel, de purpose, de belangrijkste data, de overheid als marktmeester, uitwerking van de waardepijlers en ESG. Deze speciale reporting website wordt door meer dan 11.000 bezoekers meermaals bezocht.

Cases