Woonzorg Nederland

Koploper in impact reporting in de corporatie­sector

Woonzorg Nederland is een top-10 woningcorporatie in Nederland die zich richt op het huisvesten van senioren en mensen met een zorg- of ondersteuningsbehoefte. Aan de hand van zeven strategische bouwblokken – onder meer beschikbaarheid en betaalbaarheid, duurzaamheid, innovatie, samenwerking met zorgpartners en het bevorderen van sociale cohesie en gemeenschapszin binnen wooncomplexen – wordt de impact van de corporatie duidelijk gemaakt.

Strategie

Overzichtelijk reporting platform

Hiertoe heeft CF Report ook een reporting platform ontwikkeld en is, in goede samenwerking met de klant, verantwoordelijk voor zowel het jaarverslag als de jaarlijkse ESG-rapportage. Dit alles maakt dat Woonzorg koploper is in impact reporting is in de corporatiesector en dus een voorbeeld voor vele anderen in de sector.

Touchpoints

Annual Report 2023

Online 2023

Cases