Project omschrijving

Maatschappelijke waardecreatievolgens Zeeman

Zeeman is een familiebedrijf met meer dan 1.300 textielwinkels in zeven Europese landen met een omzet van meer dan € 740 miljoen. Opgericht in 1967 door Jan Zeeman hanteert het een heldere marktformule vanuit een gezonde financiële basis. Zeeman is toonaangevend in het marktsegment dat ze bedient.

Vanuit één centraal service- en distributiecentrum wordt geïnvesteerd in producten, keten en de kwaliteit van de winkels. Zeeman online genereert een steeds groter deel van de totale omzet. MVO-doelstellingen staan in het hart van de onderneming, op het snijvlak van keten­verantwoor­­delijkheid en klantbewustzijn.


Klant
Zeeman

MVO-verslag
2020

Eneco schakelt om

Opmerkelijk eenvoudig

Zeeman’s MVO-doelstellingen richten zich op mens, milieu en maatschappij. Als zodanig zijn deze doelstellingen duurzaam verankerd binnen de bedrijfsstrategie waarmee Zeeman zorgt voor continuïteit en langetermijnrelaties. Die strategie resulteert al jaren in een gezonde financiële basis. De MVO-strategie van Zeeman wordt inmiddels breed herkend, getuige het feit dat Zeeman’s MVO-manager, Arnoud van Vliet, in 2019 werd uitgeroepen tot MVO-manager van het jaar.

In het streven om continu beter en transparanter te rapporteren op ketenverantwoordelijkheid en impact heeft CF Report strategie, doel en impact met elkaar verbonden.

Doelgericht en resultaatgedreven

Een nieuw impactmodel, het waardeketenmodel en de connectiviteitsmatrix helpen om inzicht te krijgen in de doelen en effecten waarop Zeeman rapporteert. Duurzaamheid is geen absoluut getal, Zeeman is zo duurzaam als het zijn kan. Maar spant zich voortdurend in haar impacts voor mens en milieu te verkleinen en haar positieve bijdragen te vergroten. Het impactmodel brengt dat in kaart in combinatie met de Social Development Goals van de VN. In het waardeketenmodel wordt Zeeman’s waardecreatie op de verschillende punten in de keten ‘geplot’ waarmee de input/output/impacts op stakeholderniveau worden gerapporteerd. In de connectiviteitsmatrix zijn de KPI’s die voortvloeien uit de materiële thema’s binnen de drie MVO-strategiepijlers, in één dashboard georganiseerd. Met elkaar vormen deze drie schema’s de basis van waaruit wordt gerapporteerd.

Helderheid is niet alleen gestoeld op feiten maar ook op structuur. Het MVO-verslag wil een brede groep stakeholders aanspreken. Daarom is gekozen voor een ‘publieksvriendelijk format’. Verankering in governance, strategie en voortgang is op hoofdlijnen gestructureerd, gedetailleerde informatie is in bijlagen beschikbaar. Het resultaat is een heldere verhaallijn waarin de hoofdboodschap van Zeeman (beter voor mens, milieu en maatschappij) eenduidig en attractief naar voren komt.

Wilt u meer weten over waardecreatie?

Neem contact op met
Felix Janssens, Creative strategist


06 – 27 25 72 26

Wilt u meer weten over de Zeeman case?

Neem contact op met
Pieter Koenders, Managing director


06 – 55 74 65 85

Scope CF

Online reporting
MVO-advies – waardecreatie

Nice to know

Zeeman is een familiebedrijf, opgericht in 1967 en actief in meer dan zeven landen in Europa

42%
duurzame katoen ingekocht door Zeeman
t.o.v. totale katoenconsumptie

90%
van het verpakkingsmateriaal en afval is recyclebaar

Zeeman draagt actief bij aan het realiseren van zeven SDG’s. Recentelijk is Zeeman gestart met doorverkoop van tweedehandskleding in haar winkels.

Cases
Services en tools