Project omschrijving

Woonzorg Nederland: eerste waardecreatie-aanpak voor de corporatiesector

Woonzorg Nederland is een van de grootste woningbouwverenigingen in Nederland en richt zich volledig op seniorenhuisvesting. Met meer dan 40.000 woningen voor sociale huur, vrije sector huur en koop is er altijd een passende woning voor iedere senior woningzoekende bij Woonzorg Nederland.

De ambitie van Woonzorg Nederland is om de ouderenhuisvesting in Nederland naar een hoger plan te tillen. Dat doet de vereniging samen met huurders en partners in wonen, zorg en dienstverlening. Met persoonlijke aandacht, een betrokken omgeving en innovatieve woonvormen draagt Woonzorg Nederland eraan bij dat huurders zelfstandig kunnen blijven wonen. Ook als ze meer zorg nodig hebben.

Nederland vergrijst snel. In 2040 zijn er in Nederland naar verwachting 4,8 miljoen 65-plussers. Deze vergrijzing vraagt om nieuwe (collectieve) woonvormen. Met speciale woonformules geeft Woonzorg Nederland invulling aan de leemte tussen ‘de eengezinswoning’ en het verpleeghuis.


Klant
Woonzorg

Jaarverslag
2021

Midden in de maatschappij

Woningbouwverenigingen staan midden in de maatschappij en creëren per definitie toegevoegde waarde: voor hun bewoners, voor de buurt en voor de maatschappij. Daarom heeft CF Report waardecreatie een centrale plek in het verslag gegeven. Het waardecreatiemodel fungeert dan ook als kapstok voor het verslag dat per waardepijler – van tevreden klanten en beschikbaarheid van passend aanbod tot kwaliteit en leefbaarheid, zorgzaam wonen tot betaalbaarheid – is opgebouwd. Zo ontstaat een heldere structuur!

Jaarverslag 2021

In ons jaarverslag 2021 laat Woonzorg Nederland zien wat er per waardepijler het afgelopen jaar is bereikt, hoe dat is gedaan en welke impact – maatschappelijke waarde – er daarmee is gemaakt voor klanten, medewerkers en samenleving. Deze nieuwe vorm van rapporteren is voor Woonzorg Nederland een grote stap voorwaarts: de eerste stap naar impactreporting.

Het jaarverslag heeft bovendien aanzienlijk meer beeld en minder tekst, en is gemaakt om makkelijk te navigeren. Vanuit de inhoudsopgave klik je simpelweg door (en terug) naar de onderdelen van je interesse. In een schitterende samenvattende online omgeving kan elke stakeholder makkelijk zijn weg vinden. Met een opvallende socialmediacampagne is het verslag onder de aandacht van stakeholders gebracht.

Wilt u meer weten over Woonzorg?

Neem contact op met
Brigit Stokman, Projectmanager


06 – 46 09 03 03

Wilt u meer weten over de Woonzorg case?

Neem contact op met
Pieter Koenders, Managing director


06 – 55 74 65 85

Scope CF

Integrated reporting
Dashboarding
Customer journey
Reporting platform
Online reporting
Cases
Services en tools