Vion

header vion

Game changing corporate communicatie
MVO-verslaggeving, corporate website, internal branding
Jaarverslag, MVO-verslag met materialiteit, CSR-topics en -targets, GRI Standards, E-zine voor stakeholders

Vion Food Group

De internationale vleesproducent Vion Group (ruim 11.800 medewerkers, omzet circa € 5,1 miljard) is een ‘game changer’ in de relatief gesloten vleesindustrie. Vanuit een nieuw gedefinieerd MVO-beleid heeft Vion zijn communicatie en verslaggeving herzien en nieuw vormgegeven. C&F Report is de advies- en designpartner voor corporate communicatie met een brede waaier aan activiteiten: van reporting, online, internal branding en waardecommunicatie rondom stakeholderdialoog.

Spread-VION

Reporting more than just meat
Voedselveiligheid, transparantie en dierenwelzijn staan centraal. Op basis van een uitgebreide stakeholderanalyse is de materialiteitsmatrix opgesteld. Voor de geselecteerde materiële thema’s (MVO-topics) is de reportingstructuur ontwikkeld. Basis hiervoor is het waardecreatiemodel, verdeeld over sociale thema’s, milieuthema’s en economische thema’s. Ruim dertig thema’s werden gevisualiseerd in infographics met een helder overzicht van het betreffende thema, de afbakening ervan, een korte beschrijving van de aanpak van Vion, de resultaten en een vooruitblik. In het MVO-rapport komen ook profiel, kerncijfers, afzetgebieden, waardeketen, valorisatie, kernwaarden en business principles, voedseltrends en een overzicht van de vele stakeholders aan de orde. Stakeholderinterviews door het verslag heen definiëren het brede maatschappelijke kader waarin Vion zich bevindt.

Scope C&F: MVO-advies, uitwerking, strategische opzet, stakeholderanalyse, materialiteit, waardecreatiemodel, selectie MVO-thema’s (MVO-topics), GRI Standards, iconisch design van alle MVO-topics, design volledige MVO-rapportage, design jaarverslag, inclusief honderden pictogrammen, illustraties en visuals, interactieve pdf, drukwerk, procesbeheersing en kwaliteitscontrole.

ipad VION

Creatie van platform for One Vion: gezond en veilig voedsel produceren voor miljoenen mensen, elke dag weer
De brede boodschap van Vion is niet alleen meer gericht aan zijn klanten, afnemers of leveranciers. Er wordt namelijk een breed scala aan stakeholders betrokken bij de centrale boodschap. Vion was een landen- en productielocatiegerichte onderneming en groeit naar een product- en voedingsconceptgerichte onderneming. Met kwalitatief hoogstaande producten en concepten uit drie divisies (Beef, Pork en Food Service) voegt de onderneming waarde toe aan alle schakels in de voedselketen. Op die waardepropositie is het ‘One Vion’-platform ontwikkeld en zijn zeventien websites samengebracht in één centraal online platform. vionfoodgroup.com

Scope C&F: benchmarkonderzoek, strategische positionering, webarchitectuuradvies, online uitwerking, designconcept, art direction en productie.

website-interactive VION
magazine-VION

Vion Pork: Modern Meat Masters care
Met de slogan ‘van bord naar boer’ is de nieuwe waardepropositie van Vion Pork 180 graden gedraaid: klanten, afnemers, professionals als sterrenchefs én consumenten staan centraal. De keten is verkort en de trots en kennis van het ambacht als unieke kwaliteit zijn op de voorgrond geplaatst. Het nieuwe geluid van de Pork-divisie is intern gedeeld en doorverteld en wordt extern gecommuniceerd door middel van verhalen (storytelling), producten en mensen. Modern Meat Masters care* is gestart als interne campagne die de visie van de (nieuwe) businessactiveiten ondersteunt en versterkt en krijgt met een dynamisch vormgegeven (combinatie van design, tekst, beeld, video) stakeholders’ E-zine een extern platform voor verhalen, cases en producten. Binnen de Meat Masters Academy worden medewerkers betrokken en ambassadeurs van Meat Mastership.

 Scope C&F: communicatieconcept en -advies, designconcepting, art direction, realisatie E-zine, coördinatie.

*Care betekent niet alleen zorg voor duurzaamheidsaspecten en dierenwelzijn, maar impliceert ook het magische meesterschap, altijd gericht op het best mogelijke vanuit de passie voor het ambacht.

Meer weten over Vion?
p.koenders@cfreport.nl
f.janssens@cfreport.nl