Vion

Game changing corporate communicatie
MVO-verslaglegging, Corporate website, internal branding
Jaarverslag, MVO-verslag met materialiteit, CSR topics en – targets, GRI standard, Staheholder E-zine

Vion Food Group

De internationale vleesproducent Vion Group (ruim 11.500 medewerkers, omzet circa € 4,7 miljard) ia een ‘game changer’ in de relatief gesloten vleesindustrie. Vanuit een nieuw gedefinieerd MVO-beleid heeft Vion zijn communicatie en verslaglegging herzien en nieuw vorm gegeven. C&F Report is de advies- en designpartner voor corporatecommunicatie met een brede waaier aan activiteiten van reporting, Online, internal branding en waardecommunicatie rondom stakeholderdialoog.


Reporting more than just meat
Voedselveiligheid, transparantie en dierenwelzijn staan hierbij centraal.  Op basis van een uitgebreide stakeholderanalyse is de materialiteitsmatrix opgesteld. Voor de geselecteerde materiële thema’s (MVO-topics) is de reportingstructuur ontwikkeld. Basis hiervoor is het waardecreatiemodel, verdeeld over sociale, milieuthema’s en economische thema’s. Alle dertig thema’s werden gevisualiseerd in infographics met een helder overzicht van het betreffende thema, de afbakening ervan, een korte beschrijving van de aanpak van Vion, de resultaten en een vooruitblik. In het MVO-rapport komen ook profiel, kerncijfers, afzetgebieden, waardeketen, valorisatie, kernwaarden en business principles, voedseltrends en een overzicht van de vele stakeholders aan de orde. Stakeholderinterviews door het verslag heen definiëren het brede maatschappelijke kader waarin Vion zich bevindt.

Scope C&F: MVO-advies, uitwerking, strategische opzet, stakeholderanalyse, materialiteit, waardecreatiemodel, selectie MVO-thema’s (MVO-topics), GRI Standards, iconisch design van alle MVO-topics, design volledige MVO-rapportage, design jaarverslag, inclusief honderden pictogrammen, illustraties en visuals, procesbeheersing en kwaliteitscontrole.


Creating the platform for One Vion: producing wholesome food for millions of people, every day
De brede boodschap van Vion is niet enkel meer gericht aan haar leveranciers of afnemers. Een breed scala aan stakeholders wordt betrokken bij de centrale boodschap. Vion was een landen- en productielocatiegerichte onderneming en groeit naar een product- en voedingsconceptgerichte onderneming. Met kwalitatief hoogstaande producten en concepten uit drie divisies (Beef, Pork en Food Service) voegt zij waarde toe aan alles schakels in de voedselketen. Op die waardepropositie is het “one Vion” platform ontwikkeld en heeft +17 websites heeft terug gebracht tot een centraal online platform.

Scope C&F: webarchitectuur-advies, uitwerking, designconcepting, art direction.
TD heeft de website in opdracht van C&F geproduceerd


Modern Meatmasters care
Van “boer naar bord” is in de nieuwe waardepropositie van Vion Pork 180 graden gedraaid naar “van bord naar boer”: customer en consumers staan centraal, de keten is verkort en de trots en kennis van het ambacht als unieke kwaliteit naar voren gehaald.
Het nieuwe geluid van de Pork divisie is intern gedeeld en doorverteld en wordt extern gecommuniceerd middels stories, products en people.
Modern Meatmasters care is gestart als interne campagne waarmee de visie de (nieuwe) businessactiveiten ondersteund en versterkt en krijgt met het stakeholders’ E-zine een extern platform voor verhalen, cases en producten. Binnen de Meatmasters Academy worden medewerkers betrokken en ambassadeurs van meat mastership.

Scope C&F: communicatieconcept en -advies, designconcepting, art direction, realisatie E-zine.

Meer weten over Vion?
p.koenders@cfreport.nl
f.janssens@cfreport.nl