Vion

Vion Food Group

CSR reporting showing leadership with 100% transparency

Vion Food Group
De internationale vleesproducent Vion Food Group (ruim 11.900 medewerkers, omzet circa € 4,7 miljard) is een ‘game changer’ in de relatief gesloten vleesindustrie.
C&F Report is de advies- en designpartner voor corporate communicatie met een brede waaier aan activiteiten op het gebied van reporting, internal branding en waardecreatie waarmee Vion zich herpositioneert als producent van gezonde en eiwitrijke voedselproducten. Centraal staat het MVO-rapport dat bepalend is voor de rebranding van Vion.

MVO voor iedereen!
Op basis van een uitgebreide stakeholderanalyse is de materialiteitsmatrix opgesteld en deze wordt periodiek getoetst op relevantie en zo nodig aangevuld of geprioriteerd. De reportingstructuur is op basis van de materiële onderwerpen georganiseerd. Per topic zijn approach, agenda, dilemma’s en outlook in een overzichtelijk dashboard bij elkaar gebracht waardoor er een heldere structuur en sturingsmechanisme ontstaat.
De belangrijkste materiële thema’s voedselveiligheid, transparantie en dierenwelzijn zijn gekoppeld aan de UN Social Development Goals (SDG’s) en beschreven vanuit specifieke doelstellingen.
Binnen het waardecreatiemodel zijn de SDG’s en materiële onderwerpen geïntegreerd.
In het MVO-rapport komen ook profiel, kerncijfers, afzetgebieden, waardeketen, valorisatie, kernwaarden, business principles, voedseltrends en stakeholderinterviews naar voren waardoor het rapport een breed toegankelijk document wordt.

C&F draagt bij aan de ontwikkeling van Vion met MVO-advies, materialiteit, waardecreatie, selectie MVO-topics, GRI Standards resulterend in veelgevraagde publicaties.

One Vion digital platform: van vleesverwerker naar producent van eiwitrijk en gezond voedsel
De brede boodschap van Vion, ’wholesome food for millions of people, everyday’, is niet alleen meer gericht op zijn leveranciers of afnemers. Een breed scala aan stakeholders wordt betrokken bij de centrale boodschap. Vion was een productie- en locatiegerichte vleesverwerker en groeit naar een product- en voedingsconceptgerichte onderneming. Met kwalitatief hoogstaande producten en concepten voegt Vion waarde toe aan alle schakels in de voedselketen. De nieuwe waardepropositie van ‘eiwitrijke en gezonde voedselproducent’ is gebouwd op een demand driven foodchain (’van bord naar boer’) waarbij kwaliteit, smaak en dierenwelzijn centraal staan.

C&F Report heeft met het online platformconcept en de realisatie van de corporate website Vion gepositioneerd als de ‘Unilever’ van eiwitrijk voedsel: een maatschappelijk bewuste onderneming met een focus op dierenwelzijn, kwaliteit, klantgerichte producten en innovatieve concepten.

Modern Meatmasters care
Met een draai van 180 graden heeft Vion Pork zijn strategie herijkt: van bord naar boer betekent dat customers en consumers centraal staan, de keten wordt verkort en de trots en kennis van het ambacht als unieke kwaliteit naar voren worden gehaald.
Het nieuwe geluid van de Pork-divisie is intern gedeeld en doorverteld en wordt extern gecommuniceerd in de vorm van stories, products en people.
De campagne ‘Modern Meatmasters care’ is intern gestart waarmee visie en businessactiveiten worden ondersteund en versterkt. Door middel van een e-zine heeft C&F een extern platform ontwikkeld voor verhalen, cases en producten. Op de Meatmasters Academy worden medewerkers betrokken bij en ambassadeurs van meat mastership.

De campagne ‘Modern Meatmasters care’ is intern gestart waarmee visie en businessactiveiten worden ondersteund en versterkt. Door middel van een e-zine heeft C&F een extern platform ontwikkeld voor verhalen, cases en producten. Op de Meatmasters Academy worden medewerkers betrokken bij en ambassadeurs van meat mastership.

Voor Vion Pork heeft C&F de centrale boodschap Modern Meatmasters care ontwikkeld waarmee de transitie naar een demand driven voedselketen wordt begeleid die smaak en kwaliteit centraal stelt.

’Het succes van Vion’s MVO-programma is mede te danken aan C&F Report. Met kennis en creativiteit is een indrukwekkend effectief MVO-platform neergezet. Reporting draagt bij aan de transparantie en ketenverantwoordelijkheid, essentieel voor Vion. Ter ondersteuning van onze ontwikkeling van vleesverwerker naar voedselproducent van gezonde en eiwitrijke producten is een impactvolle corporate website ontwikkeld. Daarmee heeft C&F Report bewezen dat reporting meer is dan een jaarverslag.’
– Nancy Aschman, Group Communication Director Vion Food Group