Vion

vion-mockup

100% transparant MVO-Verslag 2016
Advies en uitwerking MVO strategie, op basis van waardecreatiemodel
Stakeholder analyse, materialiteit, CSR topics, CSR targets, GRI Standards
Iconische dashboards maken MVO doelstellingen transparant en inzichtelijk
Jaarverslag 2016
Volledig drietalig: Engels, Duits, Nederlands

Vion Food

De internationale vleesproducent Vion Group (ruim 11.500 medewerkers, omzet circa € 4,7 miljard) wil een ‘game changer’ zijn in de relatief gesloten vleesindustrie. Daarom heeft Vion zijn MVO-beleid in 2016 geheel opnieuw geformuleerd en vormgegeven. Voedselveiligheid, transparantie en dierenwelzijn staan hierbij centraal. C&F Report werd geselecteerd als advies- en designpartner: advies en alle reportingaspecten vanuit één aanspreekpunt; effectief, professioneel en betrokken. Op basis van een uitgebreide stakeholderanalyse werd een materialiteitsmatrix opgesteld. Voor de geselecteerde materiële thema’s (MVO-topics) werd een reportingstructuur ontwikkeld. Basis hiervoor is het waardecreatiemodel, verdeeld over sociale, milieuthema’s en economische thema’s. Alle dertig thema’s werden gevisualiseerd in infographics met een helder overzicht van het betreffende thema, de afbakening ervan, een korte beschrijving van de aanpak van Vion, de resultaten en een vooruitblik. In het MVO-rapport komen ook profiel, kerncijfers, afzetgebieden, waardeketen, valorisatie, kernwaarden en business principles, voedseltrends en een overzicht van de vele stakeholders aan de orde. Het geheel wordt gelardeerd met inspirerende stakeholderinterviews. Deze totaalaanpak werd door de markt, klanten en stakeholders zeer op prijs gesteld. Vion is hiermee transparantiekoploper in de vleesindustrie geworden. Vion ontving in november 2017 de Kristal-prijs voor de snelste stijger in de Transparantiebenchmark 2017. Vorig jaar behaalde Vion 38 punten en dit jaar 128. Hiermee is de onderneming gestegen van de 204e naar de 112e positie, net onder de top 100. Het juryrapport: ‘Het grootste verschil met eerdere verslaggeving, is dat dit jaar voor het eerst een MVO-verslag is opgesteld. In dit gedegen verslag zijn cruciale onderdelen zoals een waardecreatiemodel, een beschrijving van de waardeketen en informatie met betrekking stakeholderdialoog opgenomen. Vooral de verbinding tussen materiële thema’s en het waardecreatiemodel is opmerkelijk treffend te noemen.’ C&F realiseerde voor Vion ook het jaarverslag 2016. Zowel het MVO-rapport als het jaarverslag werd in Nederlands, Engels en Duits geproduceerd in de vorm van drukwerk en interactieve pdf’s op de website van Vion Group. C&F heeft ook de corporate presentatie en de website van Vion vernieuwd. Dit alles met als doel de transparantie nog verder te bevorderen.

Scope C&F: MVO-advies, uitwerking, strategische opzet, stakeholderanalyse, materialiteit, waardecreatiemodel, selectie MVO-thema’s (MVO-topics), GRI Standards, iconisch design van alle MVO-topics, design volledige MVO-rapportage, design jaarverslag, inclusief honderden pictogrammen, illustraties en visuals, procesbeheersing en kwaliteitscontrole.

VionCSR2016
Vion2CSR2016
vion-cover_NL
vion-ipad