Project omschrijving

Doel en impact van ‘s werelds grootste uitzendorganisatie verbonden

Randstad is wereldleider in HR-services. Randstad is de ‘human partner’ in een technology-driven wereld van talent waarin zij zowel professionals als organisaties ondersteunt in het realiseren van hun ambities en potentie. Sinds haar oprichting in 1960 heeft Randstad een reputatie waar het gaat om vooruitstrevende bedrijfsvisie en corporate design.

Het redesign van de strategische modellen binnen het jaarverslag was onderdeel van een strategische heroriëntatie met betrekking tot purpose, waardecreatie en Randstads eigen ‘Ultimate goal’. Voor Randstad heeft CF Report doel, strategie en services herijkt en verbonden vanuit één centrale gedachte: ‘Lifetime employability’. De uitzendorganisatie verbindt langdurig klanten en talent, waarbij zij zich meer als ‘matchmaker’ opstelt en als een gids voor talent op integrale inzetbaarheid tijdens hun gehele werkende leven.


Klant
Randstad

Reporting advies
2021

Bedrijfspresentatie
2021

Eneco schakelt om

In een helder visiemodel is in opeenvolgende ringen ‘Lifetime employability’ verbonden met de strategie en Randstads ultimate goal: het wereldwijd ondersteunen van mens en organisatie en versterken van werk. Simon Sineks ‘Why-How-What’-model is gehanteerd als overkoepelende structuur. Daarmee wordt Randstads waardecreatie en impact op de samenleving consistent verbonden met de visie en het doel.

Waardecreatie betekent transparant inzichtelijk maken met welke middelen en hoe resultaten voor het bedrijf, stakeholders en samenleving worden gerealiseerd.
Waardecreatie wordt begrepen als directe output van het bedrijf en als gedeelde waardes voor stakeholdergroepen. Randstads impact op de samenleving gedefinieerd binnen de Social Development Goals valt uiteindelijk samen met haar eigen doel: het ondersteunen en versterken van het werk van meer dan 500 miljoen mensen wereldwijd.

Voor Randstad heeft CF Report een analyse gemaakt van de strategie, geadviseerd op de strategische modellen en een nieuw framework ontwikkeld dat onder meer gebruikt wordt in het Jaarverslag 2021.

Wilt u meer weten over de Randstad case?

Neem contact op met
Pieter Koenders, Managing director


06 – 55 74 65 85

Wilt u meer weten over impactreporting en waardecreatie?

Neem contact op met
Felix Janssens, Creative strategist


06 – 27 257 226

Scope CF

Strategisch advies
Reporting framework
Cases
Services en tools