Kendrion

Kendrion

Integrated reporting with magnetising impact

In een snel digitaliserende wereld met electric mobility, smart grids, automatic driving en zero emission-systemen zijn de electromagnetic componenten van Kendrion onmisbaar. Kendrion is marktleider in een industrie waarbij de macht van het getal met constante kwaliteit maatgevend is.

Het jaarverslag van Kendrion is online en via pdf toegankelijk gemaakt binnen een heldere structuur.

Alle financiële, strategische en duurzaamheidsinformatie wordt overzichtelijk gepresenteerd: Highlights, Facts & Figures, Trends, SWOT-analyse, Taking responsibility, GRC (Governance, Risk en Compliance), operationele voortgang, jaarrekening en GRI-index.

Annualreport.Kendrion.com is de responsive reporting-website met alle relevante feiten en data met downloadcenter voor de interactieve en de download pdf.

C&F ontwikkelde voor Kendrion een integrated reportingstructuur voor een compleet jaarverslag en realiseerde de reportingwebsite. De strategische visuals en dashboards dragen bij aan een effectieve verslaggeving.

 

Meer weten over reporting voor integrated reporting?
p.koenders@cfreport.nl