Project omschrijving

De magnetische kracht van integrated reporting

In een snel digitaliserende wereld met electric mobility, smart grids, automatic driving en zero emission-systemen zijn de electromagnetic componenten van Kendrion onmisbaar. Kendrion is marktleider in een industrie waarbij de macht van het getal met constante kwaliteit maatgevend is.

Het jaarverslag van Kendrion is online en via pdf toegankelijk gemaakt binnen een heldere structuur.


Klant
Kendrion

Reportingplatform
2019

Eneco schakelt om

Alle financiële, strategische en duurzaamheidsinformatie wordt overzichtelijk gepresenteerd: Highlights, Facts & Figures, Trends, SWOT-analyse, Taking responsibility, GRC (Governance, Risk en Compliance), operationele voortgang, jaarrekening en GRI-index.
Annualreport.Kendrion.com is de responsive reporting-website met alle relevante feiten en data met downloadcenter voor de interactieve en de download pdf.

Eneco schakelt om

Wilt u meer weten over interactieve jaarverslagen?

Neem contact op met
Pieter Koenders, Managing director


06 – 55 74 65 85

Wilt u meer weten over de Kendrion case?

Neem contact op met
Wilma Stuiver, Projectmanager


020 – 691 31 44

Scope CF

Integrated Report
Financieel jaarverslag
IR-support – magazine
Inzet cocreatiesoftware
Online reporting
Cases
Services en tools
Services en tools