Kendrion

kendrion
kendrion-header-2

Reportingvierluik 2015:
• Annual report
• CSR report
• Annual magazine
• Financial summary

Kendrion

C&F Report verzorgt voor het beursgenoteerde (AMX) Kendrion (elektromagnetische componenten en mechatronische oplossingen, omzet ruim € 440 miljoen, meer dan 2.700 medewerkers) vier met elkaar verweven Engelstalige reporting­uitgaven. Het Annual Magazine 2015 is een imago- en informatiemagazine van hoog niveau met fraaie fotografie, heldere interviews en cases die de toegevoegde waarde van Kendrion duidelijk illustreren. In dit magazine is een samenvatting van het financiële jaarverslag 2015 (Financial Performance) opgenomen. Het Annual Report 2015 is liggend van formaat en bij uitstek geschikt om te lezen op beeldscherm. In het CSR Report 2015 wordt op heldere wijze en met gebruikmaking van een reporting framework het MVO-beleid uiteengezet. Op basis van GRI-richtlijnen 4.1 (Core) wordt invulling gegeven aan wat Kendrion noemt Taking Responsibility, wat verder gaat dan maatschap­pelijk verantwoord ondernemen.

Scope C&F voor het Kendrion Annual Magazine 2015: opzet, strategie, contentcoördinatie, deel van de teksten, eindredactie, designconcept, opmaak, deel fotografie, procesbeheersing/kwaliteitscontrole.

kendrion
kendrion-portfolio-03
kendrion
kendrion
kendrion-portfolio-09
kendrion-portfolio-08