Project omschrijving

Betrokken zijn, vertrouwen creëren

EY Nederland is onderdeel van het EY global netwerk, leider in Assurance, Tax en Transaction Advisory services. Met 700 vestigingen in meer dan 150 landen is EY in Nederland actief met 4.600 werknemers en partners. De jaarlijkse mondiale omzet bedraagt 900 miljoen euro. ‘We are only as good as our people’ dat was het credo van grondlegger Alwin Ernst. Vandaag zet EY zich met haar professionele dienstverlening in om haar klanten en samenleving beter te laten functioneren.


Klant
EY

Jaarverslag
2017/18–2020/21

CF Report is EY’s reporting partner voor zoewel reputatieversterkende activiteiten als verschillende de jaarlijkse core&more verslaggeving.

Naast het Integrated Report wordt ook het CSR report en transparantieverslag gerealiseerd. Speciale aandacht gaat uit naar het verspreiden van deze sleutelpublicaties waarbij video-messaging wordt ingezet om het bereik onder stakeholders te vergroten.

Thema: veerkracht

Het 2019/2020 verslag kenmerkt zich door het momentum van de Covid-crisis. Een absoluut breukjaar waarin goede vooruitzichten plaats maakten voor ultieme inspanningen voor aanpassingen aan een totaal veranderde werkelijkheid. Het jaarverslag is terug gebracht tot de core met behoud van het bestuursverslag. In samenwerking met Bondt Communicatie (verantwoordelijk voor de tekst) en het reporting team van EY heeft CF Report een onderscheidend report gerealiseerd. Veerkracht staat centraal. Veerkracht om vanuit de kern van de organisatie te kunnen anticiperen en transformeren.

De videoboodschap van de voorzitter raad van bestuur, Coen Boogaart, neemt de omgeving mee in resultaten, aanpassingsvermogen en medewerkersbetrokkenheid tijdens het dramatische jaar. De video levert met +15.000 views een significante bijdrage aan het overbrengen van de hoofdboodschap en versterkt de reputatie van merk en organisatie.

EY Nederland opereert in een snel veranderende, complexe omgeving. Wendbaarheid en multi­disciplinariteit zijn daarbinnen essentieel. EY investeert in innovatie, heeft oog voor inclusiveness en verbindt specialismen in multidisciplinaire aanpak voor complexe klantvragen. Dat levert meerwaarde op voor cliënten, medewerkers én maatschappij.

In het CSR Report is best practice met datastories community investment, impact op duurzaamheidsthema’s binnen de langetermijnwaardecreatiestrategie bij elkaar gebracht. Een kwalitatief/kwantitatief CSR dashboard toont op één A4 CSR ‘in a nuttshell’.

Reputatie en vertrouwen bouw je effectief op rondom personen. Immers, het zijn de mensen die het doen. Met een reeks van (video)interviews focussen wij op het persoonlijke aspect van EY’s purpose: wat individuen bijdragen aan de prestaties van de organisatie. De introductie van de nieuwe Raad van bestuur EY Nederland is daar een van de vele voorbeelden van. Ook deze invulling is more than a report.

CF Report draagt bij aan toegankelijkheid, transparantie en vertrouwen in EY Nederland met strategisch en designwerk voor verschillende verslagen (Integrated Report, CSR Report, Transparantieverslag) en reputatie- en engagement video-interviews. Daarmee worden de doelen en prestaties transparant en aansprekend gecommuniceerd naar een brede stakeholdergroep.

Wilt u meer weten over de EY case?

Neem contact op met
Pieter Koenders, Managing director


06 – 55 74 65 85

Wilt u meer weten over reportingplatforms?

Neem contact op met
Felix Janssens, Creative strategist


06 – 27 25 72 26

Scope CF

Integrated reporting
Online reporting
Video- en contentcreatie
MVO-advies – waardecreatie

Nice to know

Purpose EY: Building a better working world

20.473
uur besteed aan maatschappelijke activiteiten
2019-2020

10.548
uur besteed aan maatschappelijke activiteiten
2018-2019

Het vergroten van het vertrouwen in en de geloofwaardigheid van het bedrijfsleven en economieën over de hele wereld is een van de belangrijke drijfveren voor EY. EY zet zich in voor duurzame groei, ontwikkeling van menselijk kapitaal en talent en voor meer samenwerking.

Cases
Services en tools