EY

Transformatie
Reporting website
Pakkende infographics voor de belangrijkste kengetallen
Fotografie van medewerkers van EY
Waardecreatiemodel
Risicoradar
Visueel overzicht van KPI’s

 

EY

De reportingtransformatie van EY

Het geïntegreerde jaarverslag 2016/2017 van EY (Ernst & Young Nederland LLP) is een ware transformatie ten opzichte van de jaarverslagen van voorgaande jaren. De belangrijkste reden hiervoor is de verandering van een tekstueel naar een visueel jaarverslag. In een goede samenwerking van C&F Report met Bondt Communicatie (verantwoordelijk voor de compacte teksten) en het reportingteam van EY is een onderscheidend communicatiedocument tot stand gekomen. De belangrijkste pijlers zijn: een samenvattende reporting website met een downloadcenter, een opvallende cover van de pdf, pakkende infographics voor de belangrijkste kengetallen in combinatie met fotografie van medewerkers van EY, een helder voorwoord van het Bestuur, een visueel profiel van EY, interviews met de belangrijkste managers van EY, een waardecreatiemodel, een risicoradar, een visuele omgevingsanalyse, een visueel strategisch framework, een visueel overzicht van de prestatie-indicatoren, de visuele dimensies van het Step Change to Quality-programma (inclusief fotografie van medewerkers met persoonlijke quotes uit dit programma) en een visueel overzicht van de prestaties van EY als werkgever. Samen met de GRI-rapportage en een strak opgemaakte jaarrekening is sprake van een eigentijds geïntegreerd jaarverslag waarmee EY tot de best in class in de accountancy- en adviesmarkt in Nederland behoort.


Scope C&F: strategische opzet, concept, design, online reportingschil (waardecreatiemodel), website, pdf, inclusief alle pictogrammen, illustraties en visuals, procesbeheersing/kwaliteitscontrole.

magazine_EY
jaarverslag-EY