Project omschrijving

Transparantie creëert vertrouwen

EY kiest voor een beknopt jaarverslag binnen een Core & More-structuur. De relevante rapportages zijn rondom het jaarverslag op het reporting platform georganiseerd. ‘Samen komen we verder’ is het leidende thema voor het voorwoord, visualisaties, medewerkers testimonials en videocontent. In samenwerking met Bondt Communicatie (verantwoordelijk voor de teksten) en het reporting team van EY heeft CF Report een onderscheidend reporting platform gerealiseerd.


Klant
EY

Reportingplatform
2018–2019

Reportingplatform

Eneco schakelt om

De videoboodschap van Coen Boogaart (voorzitter raad van bestuur) op de openingspagina van het reporting platform vormt een introductie op het jaarverslag. Daarnaast ontstaat er door video posts op social media extra ‘traffic’ naar de reportingwebsite, wint het jaarverslag aan relevantie en versterkt het de employer brand van EY.

De belangrijkste pijlers van het jaarverslag zijn: een samenvattende reportingwebsite met een video-interview met Coen Boogaart, performance-dashboards en downloadcenter. De More van het reporting platform bevat de Engelstalige jaarrekening, de GRI-rapportage, het transparantieverslag en uitgebreide CR- en SDG-rapportages. Samen met een strak opgemaakte jaarrekening is sprake van een eigentijds geïntegreerd jaarverslag waarmee EY tot de best in class in de accountancy- en adviesmarkt in Nederland behoort.

Thema: Samen komen we verder

EY Nederland opereert in een snel veranderende, complexe omgeving. Wendbaarheid en multidisciplinariteit zijn daarbinnen essentieel. EY investeert in innovatie, heeft oog voor inclusiveness en verbindt specialismen in multidisciplinaire aanpak voor complexe klantvragen. Dat levert meerwaarde op voor cliënten, medewerkers én maatschappij. In het verslag komen diverse EY’ers aan het woord en in beeld: ze vertellen hoe ze de samenwerking ervaren, zowel binnen de organisatie als daarbuiten. Samen komen we verder is vertaald in een onderscheidend fotoconcept waarmee EY ook dit jaar weer naar buiten treedt als een organisatie van betrokken professionals.

Wilt u meer weten over de EY case?

Neem contact op met
Pieter Koenders, Managing director


06 – 55 74 65 85

Wilt u meer weten over reportingplatforms?

Neem contact op met
Felix Janssens, Creative strategist


06 – 27 25 72 26

Scope CF

Financieel jaarverslag
Online reporting
Video- en contentcreatie
MVO-advies – waardecreatie

Nice to know

Purpose EY: Building a better working world

10.548
uur besteed aan maatschappelijke activiteiten
2018-2019

8.518
uur besteed aan maatschappelijke activiteiten
2017-2018

Het vergroten van het vertrouwen in en de geloofwaardigheid van het bedrijfsleven en economieën over de hele wereld is een van de belangrijke drijfveren voor EY. EY zet zich in voor duurzame groei, ontwikkeling van menselijk kapitaal en talent en voor meer samenwerking.

Cases
Services en tools
Services en tools