Project omschrijving

Eerste geïntegreerde jaarverslag voor ABP

Al bijna 100 jaar is ABP het pensioenfonds voor mensen die werken bij overheid en onderwijs. Met circa 1,2 miljoen deelnemers en 3.468 aangesloten werkgevers is ABP een van de grootste pensioenfondsen ter wereld. ABP voert de pensioenregeling uit zoals die door de sociale partners in de Pensioenkamer is vastgesteld. APG is als pensioenuitvoerder verantwoordelijk voor de operationele uitvoering. Het (beschikbaar) belegd vermogen van ABP bedroeg eind 2021 € 551,6 miljard.


Klant
ABP

Jaarverslag
2020-2021

ABP kende al jaren een tweeledige verslaggeving in de vorm van een apart financieel jaarverslag en een apart verslag duurzaam en verantwoord beleggen. In 2020 is echter door het Bestuur van ABP besloten dat er een geïntegreerd verslag diende te worden uitgebracht. CF Report werd na een pitch geselecteerd als reportingconsultant en designbureau.
CF Report werkte in dit traject samen met APG (opdrachtgever), de afdelingen Communicatie en Financiën van ABP (eindverantwoordelijke), Report Company (projectmanagement), Van Enk Communicatie (tekst) en Mattmo (softwareleverancier).

Eneco schakelt om

Waardecreatie centraal

Centraal in het advies en de aanpak van CF Report stond waardecreatie. In samenwerking met de denktank van ABP werd hiertoe in een aantal werksessies een geïntegreerd waardecreatiemodel ontwikkeld. Dit model heeft een kapstokfunctie in het verslag en dat komt terug bij de uitwerking van input, toegevoegde waarde, output en outcome. Langs deze pijlers is het verslag helder opgebouwd. Elk hoofdstuk wordt met een case afgesloten, waarin de maatschappelijke functie van ABP centraal staat en de diverse stakeholdergroepen van ABP aan het woord komen. CF Report heeft daarnaast talrijke dashboards opgesteld, die de grote hoeveelheid data op professionele wijze ontsluiten en een helder overzicht bieden, zowel in relatie tot de positie van ABP in de pensioenmarkt, als voor de financiële performance en op het gebied van duurzaam en verantwoord beleggen. Het resultaat is een aantrekkelijk en overzichtelijk geïntegreerd verslag.

Eneco schakelt om

Reportingplatform

Om het geheel op communicatieve wijze te ontsluiten is ook een samenvattende reportingwebsite gerealiseerd met een overzicht van de dashboards, waardecreatie, interviews en een aantrekkelijk downloadcenter. Via dit downloadcenter kan de interactieve pdf online bekeken worden, is de complete inhoudsopgave snel zichtbaar en kan uiteraard het jaarverslag gedownload worden.

Wilt u meer weten over de ABP case?

Neem contact op met
Pieter Koenders, Managing director


06 – 55 74 65 85

Wilt u meer weten over interactieve jaarverslagen?

Neem contact op met
Robert Schmitz, Art Director


06 – 36 51 32 90

Scope CF

Integrated reporting
Cases
Services en tools