Metamorfose

Voor het jaarverslag 2018 van Nedap heeft CF een ware metamorfose tot stand gebracht. Dit samen met het management van Nedap en IR-adviseur Lindner & Van Maanen. Het resultaat is een strak vormgegeven verslag met heldere kerncijfers, een kort profiel, een trendoverzicht, uitwerking van strategie en waardecreatie (waardecreatiemodel), aandeelinformatie en een bondige financiële toelichting. Extra aandacht is er voor de marktgroepen en heldere cases die de invulling van de Nedap-strategie verduidelijken. Daarnaast is er een compact duurzaamheidsoverzicht. De concurrentiekracht van Nedap wordt bepaald door drie elementen: mensen, cultuur en leiderschap. Aan deze onderdelen wordt extra aandacht geschonken, bijvoorbeeld in de vorm van een HR-dashboard en een opvallend overzicht van HR-highlights. Met dit verslag is Nedap in staat zijn performance overzichtelijk onder de aandacht te brengen van al zijn stakeholders en het ‘verhaal’ van de onderneming goed neer te zetten.


Geschreven door
Ronald Panis

Gepubliceerd op
29 april 2020