TB 2017: Vion snelste stijger, Schiphol 3e

TB 2017: Vion snelste stijger, Schiphol 3e

Op 21 november 2017 zijn in Driebergen de Kristalprijzen voor de meest transparante jaarverslagen uitgereikt. Vion, een internationale vleesproducent met een leidende positie in Europa, ontving de Kristal-prijs voor de snelste stijger in de TB 2017. Vorig jaar behaalde Vion 38 punten en dit jaar 128. Hiermee is de onderneming gestegen van de 204e naar de 112e positie, net onder de top 100. Het juryrapport over het Vion-verslag: ‘Het grootste verschil met eerdere verslaggeving, is dat dit jaar voor het eerst een MVO-verslag is opgesteld. In dit gedegen verslag zijn cruciale onderdelen zoals een waardecreatiemodel, een beschrijving van de waardeketen en informatie met betrekking stakeholderdialoog opgenomen. Vooral de verbinding tussen materiële thema’s en het waardecreatiemodel is opmerkelijk treffend te noemen.’

Onderscheidend creatief concept
C&F Report heeft vanaf november 2016 hard gewerkt aan het MVO-verslag. Samen met onze CSR-foodconsultant Marja Vermeulen en Vion zijn alle relevante stappen gezet. Van stakeholderdialoog, materialiteit en waardecreatie naar tekst en geïntegreerd design. Door een onderscheidend creatief concept is de wens van Vion om transparantie hoger op de agenda van de vleesindustrie te krijgen verbeeld in een helder design en reportingstructuur. Het is natuurlijk geweldig dat de jury van de Transparantiebenchmark dit (h)erkent als een grote stap vooruit.

Grote sprongen
Ook andere klanten van C&F Report maakten grote sprongen in de Transparantiebenchmark, bijvoorbeeld EY, Kendrion, Royal FloraHolland en Stern Groep. Koploper is en blijft Royal Schiphol Group. Schiphol was genomineerd voor de Kristalprijs (samen met Royal BAM Group, Alliander en Siemens) en werd uiteindelijk met 197 van de 200 te behalen punten derde. In 2015 won de luchthaven nog de Kristalprijs voor het meest innovatieve jaarverslag, ook hier tekende C&F voor het design.