Stakeholderdialoog met impact!

Stakeholderdialoog met impact!
stakeholderdialoog

U overweegt een stakeholderdialoog maar twijfelt over de impact daarvan en u weet niet zo goed hoe u medewerkers en stakeholders erbij betrekt. U vindt MVO écht belangrijk en wilt dit integreren in uw bedrijfsvoering door medewerkers en stakeholders hier actief bij te betrekken. Dan is de efficiënte en communicatieve aanpak van C&F wellicht de moeite van het overwegen waard: vier bouwstenen, negen fases met keiharde, gegarandeerde resultaten.

Vier bouwstenen
1. Interne bewustwording, focus en op één lijn brengen (alignment).
2. Extern toetsen van prioriteiten en ‘waarde bepalen’.
3. Materialiteitsmatrix vaststellen en ontwerpen.
4. Communicatieve vertaalslag.

Negen fases

1. In kaart brengen van de al aanwezige MVO-bouwstenen en eventueel aanwezige materiële thema’s om richting en focus aan te brengen.
2. Korte interviews met de meest kritische medewerkers in de organisatie (criticasters) over duurzaamheid en MVO, resulterend in een kort verslag met samenvatting van belangrijkste aandachtspunten. Doel: onderzoeken en in kaart brengen van de weerstand.
3. In het C&F StakeholderKaartSpel (SKS) komen tailormade thema’s over MVO voorbij, voorzien van tailormade signing in de vorm van een actiepictogram.
4. Samenbrengen van uitkomsten.
5. Externe stakeholderdialoog.
6. Vaststellen materialiteitsmatrix op basis van een complete analyse van fase 2 t/m 5. Analyse van:
o    relevant versus niet of minder relevant;
o    prioriteiten korte termijn – prioriteiten lange termijn.
Deze materialiteitsmatrix wordt professioneel vormgegeven en ook intern en extern gedeeld.
7. Communicatieve vertaalslag (inspiratiesessies en visuele storytelling) om medewerkers actief bij het proces te betrekken.
8. MVO-event.
9. Feedback vanuit MVO-event met actieplan voor verdere communicatie.

Resultaten

  • Interne activatie – bewustwording.
  • Optimale motivatie en betrokkenheid medewerkers en externe stakeholders.
  • Input voor verslaglegging en GRI-4.
  • Een professioneel vormgegeven materialiteitsindex.
  • Helderheid in focus en richting (in- en extern) in het MVO-beleid
  • Helder overzicht van dilemma’s en gemaakte MVO-keuzes
  • Een krachtig MVO-verhaal
  • Commitment eigen acties van medewerkers
  • Inspirerende en communicatieve vertaalslag
  • Sterk fundament voor implementatie en vervolgtrajecten