Rabobank Reporting 2023

Reporting voor financiële instellingen is altijd speciaal. Schaal en commitments zijn bepalend voor wat er gerapporteerd moet en kán worden. Het lijvige Rabobank Annual Report is verantwoordings- en toelichting’heavy’, maar met een uitgekiend concept en structuur hebben wij een toegankelijk en aansprekend document weten te creëren. Deel van de opgave en ambitie was de integratie van CSRD verplichtingen. Want ook de Coöperatieve bank moet rapporteren op niet-financiële impacts en data.

Als grote speler met een historie in Agro en Food is dat gevoelige materie. Daarom is de weg van geleidelijkheid gekozen. CFReport heeft met de reporting-storyline van ‘A better World’ met ‘A better Bank” een structuur ontwikkeld waarbinnen duurzaamheidsdoelen verbonden konden worden aan de bedrijfsstrategie mét behoud van het specifieke coöperatieve DNA van de bank.

De behoefte naar meer transparantie en context is ingevuld met dilemma-interviews rondom gevoelige thema’s als stikstof, ontbossing en klimaatadaptatie met bepalende maatschappelijke spelers in deze transities. De ‘inserts’ versterken de stakeholderdialoog en plaatsen Rabobank’s strategie en rol in breder verband.

Context én eenvoud is de insteek voor de uitwerking van aansprekende cases en strategische visuals in beide verslagen. Overzichtelijke dashboards binnen de strategische pijlers en coole visuals van onder meer het ‘Cooperative Sustainability Initiative’ completeren het zeer omvangrijke reporting package.

Alleen met de juiste inzet van tooling is complexe data- en content in zo’n kort tijdsbestek met zoveel contenteigenaren foutloos te publiceren. Zowel het Impact Report als het Annual Report zijn gerealiseerd met Tangelo reporting software.

Meer weten over Impact Reporting en kennis over financiële instellingen? Mail of bel ons en wij gaan graag in gesprek!

This is a staging environment