100% CSRD-proof – transparantie, waardecreatie en risico’s

De CSRD-richtlijn, aangenomen door de Europese Unie, is onderdeel van de Green Deal en stimuleert bedrijven om te rapporteren op zowel de financiële als niet-financiële impacts in het licht van de energietransitie en klimaatadaptatie.

Vanaf 2024/2025 zijn veel bedrijven verplicht om te rapporteren over de milieu- en sociale impact van al hun bedrijfsactiviteiten. Aan welke criteria van CSRD moet uw toekomstige duurzaamheidsrapportage voldoen en wat is de weg ernaartoe?

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) verplicht bedrijven om transparant te rapporteren over hun duurzaamheidsbeleid, de prestaties op de belangrijkste materiële thema’s en welke impact en risico’s die meebrengen voor uw stakeholders. Dit betekent concreet: focus op duurzaamheidsinitiatieven en ESG-metrics, dubbele materialiteit (impacts op de omgeving versus impacts van klimaatverandering op de onderneming) en waardecreatie.


Geschreven door
Felix Janssens

Gepubliceerd op
9 november 2022

CSRD in de praktijk

In de afgelopen paar jaar hebben wij een aantal klanten al mogen adviseren over hun duurzaamheidsstrategie, de concretisering ervan inclusief het meten en rapporteren van de ambities op basis van vastgestelde KPI’s. Hiervoor hebben wij een praktisch stappenplan ontwikkeld.

In 2021 hebben wij WDP, een belangrijke speler op het gebied van logistiek vastgoed, begeleid in het bereiken van 100% compliant to CSRD. Vanaf jaarverslag 2021 worden elk jaar stappen gezet. Daarnaast heeft CF Report WDP begeleid in de ontwikkeling van een climate action plan (M.A.D.E. for FUTURE) waarin klimaatdoelstellingen en een concrete duurzaamheidsagenda zijn geformuleerd.

Lees meer hierover
Duurzaamheids-routekaart voor Cornelis Vrolijk

Bij de ontwikkeling van de duurzaamheidsstrategie van Cornelis Vrolijk, is ook met succes onze roadmap toegepast. Cornelis Vrolijk, familiebedrijf sinds 1880, is een grote internationale speler in de visserijsector. Via het stappenplan is door middel van interviews, workshops en een grote betrokkenheid van een groot aantal medewerkers binnen het bedrijf de duurzaamheidsstrategie geformuleerd en vastgesteld, inclusief ambities, doelstellingen, KPI’s, waardecreatie, materialiteitsanalyse, een reporting framework en een plan van aanpak voor daadwerkelijke concretisering. Momenteel zijn wij in een afrondende fase van dit gehele traject.

Voor Cornelis Vrolijk werken wij samen met onze partner Tosca, Tribe of Sustainability Change Agents.

CSRD Roadmap

Waar staat u op dit moment? Op basis van onze roadmap begeleiden wij u graag op weg naar 100% CSRD.

Voor vragen of vrijblijvend advies kunt u contact opnemen met Felix Janssens Felix Janssens.