Tijd voor een nieuw perspectief

Vliegen blijft een waardevolle katalysator van het sociale en economische leven. Het verbindt mensen, maakt handel mogelijk en stelt ons in staat om onvergetelijke ervaringen te creëren. Aan de andere kant is er oorlog uitgebroken in Oekraïne, zijn de inflatie en brandstofprijzen volatiel en is de arbeidsmarkt nog krapper geworden. Ondertussen blijft de concurrentie in de luchtvaartindustrie anno 2022 hevig, wordt de operationele omgeving van KLM complexer en raken technologieën zoals Artificial Intelligence (AI) elk aspect van ons leven.

KLM heeft ingezien dat de traditionele manier van zakendoen niet langer de manier is om met onze planeet, onze klanten en elkaar om te gaan. KLM voelt de behoefte om zijn focus te heroriënteren en te herzien wie ze zijn, wat KLM te bieden heeft en hoe KLM dit doet. Kortom, het is tijd om de klanten van KLM, medewerkers en andere stakeholders een nieuw toekomstperspectief te bieden.

Complete reportingmetamorfose

Zie hier de ratio achter een compleet nieuwe opzet van het KLM Annual Report 2022. CF Report heeft samen met KLM een complete metamorfose doorgevoerd. De basis is een fact-based benadering waarin data visueel wordt gemaakt in aantrekkelijke dashboards. Ook zijn er substantiële structuurverbeteringen doorgevoerd en is er extra aandacht voor waardecreatie, de nieuwe KLM-strategie en hoe KLM een belangrijke rol vervult in zijn visie om vliegen verder te verduurzamen. KLM zet in om transparanter te zijn over de voortgang van zijn duurzaamheidsdoelen, zijn maatschappelijke verantwoordelijk en nodigt al zijn stakeholders uit voor een constructieve dialoog. Ook de ESG-strategie van KLM wordt transparant gepresenteerd in drie heldere hoofdstukken.

Deze reportingaanpak komt ook terug in fotografie met pakkende onderschriften en storytelling op basis van diepte-interviews met stakeholders.

Aantrekkelijke microsite

Het jaarverslag bestaat uit een aantrekkelijke online publicatieomgeving (microsite) met een CEO-video en datadashboards (financiën, mensen, passagiers en vracht), ESG-data, de nieuwe KLM-strategie, purpose, visie en een overzicht van belangrijke verhalen en highlights van het jaar. Deze online omgeving bevat ook een downloadcentrum voor diverse (interactieve) pdf’s.

Resultaat: communicatief en toegankelijk verslag

Het resultaat is een aantrekkelijk, communicatief en toegankelijk verslag waarin de visie van KLM en zijn belangrijkste financiële en niet-financiële resultaten duidelijk wordt gecommuniceerd.