Every conversation counts

In het jaarverslag 2022 blikt CM.com terug op een bewogen, maar stabiel jaar. Hierbij werd extra nadruk gelegd op de belangrijkheid van excellente interacties. Interacties tussen CM.com-producten en eindgebruikers, maar ook de fysieke en digitale dialogen tussen mensen. Met ‘Making every conversation counts’ geeft CM.com hier relevantie aan door verschillende stakeholders aan het woord te laten.

Daarnaast maakt CM.com weer een mooie stap richting ESG en verbinden zij zich nog duidelijker aan hun ESG-doelstellingen. Ook dit jaar was CF Report (scope: reportingstrategie, creatief concept, design en het design en de technische uitwerking van het online reportingplatform, alsmede de reportingcommunicatie) samen met Reporting Company (scope: dagelijks projectmanagement en kwaliteitscontrole) verantwoordelijk voor het complete reportingtraject.

Bijzondere onderdelen van onze scopes zijn de digitale presentatie van de jaarcijfers 2022 en een mini story CEO-video waarin de groei, ambities en het toekomstperspectief CM.com wordt geschetst.