Eneco Groep

Eneco Groep

Eneco schakelt om

Eneco Groep is leidend als duurzame partij in de energiesector. Samen met klanten en partners werkt Eneco Groep aan de nieuwe missie: meedoen in de energietransitie. Met een consistente koers is de onderneming koploper op het gebied van duurzaamheid en innovatie. Met slimme producten en diensten voegt Eneco  waarde toe aan consumenten en bedrijven.

Door de aanstaande verandering in aandeelhoudersstructuur wordt er met extra aandacht gekeken naar het jaarverslag 2018: een bedrijf met een geschatte beurswaarde van € 3,5 miljard zal van eigenaar gaan veranderen. Gelijktijdig met deze organisatorische verandering is ook een nieuwe, toekomstgerichte bedrijfsstrategie ontwikkeld waarmee Eneco nadrukkelijk de combinatie van het economisch rendement koppelt aan duurzaamheidseffecten. Eneco wil dat iedereen kan meedoen aan de energietransitie.

Die strategie ligt ten grondslag aan de structuur van het jaarverslag waarin de waardecreatie voor aandeelhouder, klant, medewerker en maatschappij in combinatie met klimaatdoelstellingen en financieel rendement in overzichtelijke dashboards is uitgewerkt. Visuals voor strategie en waardecreatie vormen de kapstok voor de verslaggeving van operationele resultaten en doelen.
Het Eneco-jaarverslag is binnen Tangelo geproduceerd waarbij delen standaard zijn geconfigureerd in de Eneco-huisstijl.

Energiecijfers
Het continuous reporting dashboard ‘Energiecijfers’ met duurzaamheidsprestaties en non-financiële informatie presenteert de actuele prestaties van Eneco. Met continuous reporting wordt complexe niet-financiële informatie, dikwijls afkomstig uit meerdere bronnen, overzichtelijk bij elkaar gebracht. Gevalideerde actuele data versterken het vertrouwen, en verschaffen transparantie en dragen significant bij aan de purpose van het Eneco-merk.

Oplossing
Het energiecijfers-dashboard biedt alle stakeholders inzicht in waar Eneco staat in de realisatie van zijn ambitie van omschakelen naar duurzaam.

Alle duurzaamheidsinformatie wordt overzichtelijk gepresenteerd: totale productiecapaciteit en totaal geproduceerde energie. Voor wind op land, wind op zee, zonne-energie, biomassa en conventionele energie. Deze informatie wordt ook nog eens per land uitgesplitst. Tevens wordt hierbij informatie gegeven over het aantal medewerkers van Eneco Groep.

C&F Report ondersteunt Eneco in zijn reportingcyclus met halfjaar- en jaarverslagen en continuous reports die de stakeholdergroepen optimaal informeren over behaalde resultaten en veranderende doelen van Eneco Groep.

’C&F is voor ons een professionele reportingpartner die Eneco met grote knowhow en creativiteit helpt bij het online-first rapporteren. Daarbij heeft C&F aan de basis gestaan van onze plannen om onze non-financiële (energie)cijfers op continue en transparante basis te communiceren via onze website. Idee, ontwerp en design maken Eneco’s ambitie tastbaar. Uiteindelijk gaat het erom dat reporting de strategie van Eneco ondersteunt. Onder andere door te laten zien hoe Eneco waarde creëert, klanten en maatschappij helpt bij omschakelen, en duurzame energie voor iedereen mogelijk maakt.’
– Edwin van de Haar, Manager Mediarelaties & PR, Eneco

Meer weten over waardecreatie?
p.koenders@cfreport.nl

Meer weten over continuous reporting?
f.janssens@cfreport.nl