Project omschrijving

Samen omschakelen

Eneco is een leidende partij in de energiesector en maakt de omschakeling naar duurzame energie mogelijk. Samen met haar klanten en partners werkt Eneco aan de missie ‘Duurzame energie van iedereen’. Eneco produceert en levert niet alleen zelf steeds meer duurzame energie – de onderneming ontwikkelt ook producten en diensten waarmee consumenten en bedrijven zelf duurzame energie kunnen produceren, opslaan, gebruiken en delen. Met een omzet van 4,3 miljard euro, bijna 2.800 medewerkers en een consistente koers is Eneco koploper in de energietransitie.


Klant
Eneco Groep

Reportingplatform
2019

Continuous reporting
2019

Bijzondere editie

Het jaarverslag 2019 is een bijzondere editie voor Eneco; het is het laatste jaar dat het bedrijf in handen was van publieke aandeelhouders, vanaf 2020 is Eneco eigendom van Mitubishi Corporation (80%) en Chubu Electric Power (20%). De vernieuwde huisstijl van Eneco geeft het jaarverslag een extra dimensie, zowel in de online-omgeving als de interactieve pdf.
Aan de hand van het voorwoord van CEO Ruud Sondag, een overzichtelijk dashboard met kerncijfers, een jaaroverzicht en een waardecreatiemodel en strategie krijgt de lezer een helder inzicht in de activiteiten van Eneco. Dit wordt versterkt door een aantal cases waarin die waardecreatie voor diverse stakeholders verhalend in beeld wordt gebracht. De interactie tussen online-omgeving en pdf maakt het voor de lezer mogelijk om snel tot de essentie van de gewenste informatie te komen.
Het Eneco-jaarverslag is binnen Tangelo geproduceerd waarbij delen standaard zijn geconfigureerd in de Eneco-huisstijl.

Eneco schakelt om

Energiecijfers

Het continuous reporting dashboard ‘Energiecijfers’ met duurzaamheidsprestaties en non-financiële informatie toont de actuele prestaties van Eneco. Met continuous reporting wordt complexe niet-financiële informatie, dikwijls afkomstig uit meerdere bronnen, overzichtelijk bij elkaar gebracht. Gevalideerde actuele data versterken het vertrouwen, en verschaffen transparantie en dragen significant bij aan de purpose van het Eneco-merk.

Oplossing

Het energiecijfers-dashboard biedt alle stakeholders inzicht in waar Eneco staat in de realisatie van zijn ambitie van omschakelen naar duurzaam.
Alle duurzaamheidsinformatie wordt overzichtelijk gepresenteerd: totale productiecapaciteit en totaal geproduceerde energie. Voor wind op land, wind op zee, zonne-energie, biomassa en conventionele energie. Deze informatie wordt ook nog eens per land uitgesplitst. Tevens wordt hierbij informatie gegeven over het aantal medewerkers van Eneco Groep.

’CF is voor ons een professionele reportingpartner die Eneco met grote knowhow en creativiteit helpt bij het online-first rapporteren. Daarbij heeft CF aan de basis gestaan van onze plannen om onze non-financiële (energie)cijfers op continue en transparante basis te communiceren via onze website. Idee, ontwerp en design maken Eneco’s ambitie tastbaar. Uiteindelijk gaat het erom dat reporting de strategie van Eneco ondersteunt. Onder andere door te laten zien hoe Eneco waarde creëert, klanten en maatschappij helpt bij omschakelen, en duurzame energie voor iedereen mogelijk maakt.’

– Edwin van de Haar, Manager Mediarelaties & PR, Eneco

CF Report ondersteunt Eneco in zijn reportingcyclus met halfjaar- en jaarverslagen en continuous reports die de stakeholdergroepen optimaal informeren over behaalde resultaten en veranderende doelen van Eneco Groep.

Wilt u meer weten over de Eneco case?

Neem contact op met
Pieter Koenders, Managing director


06 – 55 74 65 85

Wilt u meer weten over continuous reporting?

Neem contact op met
Robert Schmitz, Art director


06 – 36 51 32 90

Scope CF

Strategisch reportingadvies
MVO-advies – waardecreatie
Financieel jaarverslag
Dashboarding
Online reporting

Nice to know

Bij Eneco Groep is het adagium: Leven binnen de grenzen van de aarde

17,9
Mton CO2-eq uitstoot
Doel 2019

15,6
Mton CO2-eq uitstoot
Realisatie 2019

We leven binnen de grenzen van één aarde. Duurzame energie van iedereen. Eneco Groep committeert zich aan de Parijse klimaatafspraken en is marktleider in de energietransitie.

Cases
Services en tools
Services en tools