Project omschrijving

Samen omschakelen

Eneco is een leidende partij in de energiesector en maakt de omschakeling naar duurzame energie mogelijk. Samen met haar klanten en partners werkt Eneco aan de missie ‘Duurzame energie van iedereen’. Eneco produceert en levert niet alleen zelf steeds meer duurzame energie – de onderneming ontwikkelt ook producten en diensten waarmee consumenten en bedrijven zelf duurzame energie kunnen produceren, opslaan, gebruiken en delen. Met een omzet van 5,2 miljard euro, bijna 3.000 medewerkers en een consistente koers is Eneco koploper in Europa in de energietransitie.


Klant
Eneco Groep

Jaarverslag
2017-2021

Continuous reporting
2019

Eneco schakelt om

Veranderen vanuit continuïteit

Het jaarverslag 2021 is het eerste verslag vanuit de nieuwe aandeelhouderssituatie. Eneco is eigendom van Mitsubishi Corporation (80%) en Chubu Electric Power (20%). Het jaarverslag bouwt voort op de voorgaande jaren, maar er zijn ook nieuwe accenten aangebracht: duurzame energie van iedereen, de strategische keuzes als basis voor de waardecreatie. Volgens Eneco creëert zij impact op consumenten, de maatschappij, de aandeelhouders en haar eigen medewerkers. In minicases wordt op elk van deze vier dimensies vanuit verschillende belanghouders verslag gedaan. Het Eneco-jaarverslag kenmerkt zich door een hoge mate van transparantie, mede ingegeven door de heldere overzichten en dashboards. In het directieverslag neemt de duurzame energieproductie een aparte plek in. De interactie tussen online-omgeving en pdf maakt het voor de lezer mogelijk om snel tot de essentie van de gewenste informatie te komen. Het Eneco-jaarverslag is binnen Tangelo geproduceerd, waarbij delen standaard zijn geconfigureerd in de Eneco-huisstijl.

Aanvullend is dit jaar een CEO-video met As Tempelman, waarin de nieuwe strategische doelen met operationele resultaten op geheel persoonlijke wijze worden verbonden. Dit geeft kleur en drive aan de ambities die Eneco als meest duurzame energieproducent heeft.

Energiecijfers – duurzaamheids­prestaties online

Het online dashboard ‘Energiecijfers’ met duurzaamheidsprestaties en niet-financiële informatie toont de actuele prestaties van Eneco. Met deze vorm van continuous reporting wordt complexe niet-financiële informatie, dikwijls afkomstig uit meerdere bronnen, overzichtelijk bij elkaar gebracht. Gevalideerde actuele data maken Eneco’s missie (duurzame energie van iedereen) in één oogopslag transparant; het maakt inzichtelijk waar Eneco staat in de realisatie van die ambitie. Daarmee is continuous reporting ook een katalysator voor de transformatie, de duurzame peilstok.

Op detailniveau zijn de actuele cijfers over totale productiecapaciteit en totaal geproduceerde energie beschikbaar – voor wind op land, wind op zee, zonne-energie, biomassa en conventionele energie. De informatie is ook nog eens per land uitgesplitst. Daarmee is het Energiecijfers-dashboard een complete bron voor alle niet-financiële data van Eneco.

’CF is voor ons een professionele reportingpartner die Eneco met grote knowhow en creativiteit helpt bij het online-first rapporteren. Daarbij heeft CF aan de basis gestaan van onze plannen om onze non-financiële (energie)cijfers op continue en transparante basis te communiceren via onze website. Idee, ontwerp en design maken Eneco’s ambitie tastbaar. Uiteindelijk gaat het erom dat reporting de strategie van Eneco ondersteunt. Onder andere door te laten zien hoe Eneco waarde creëert, klanten en maatschappij helpt bij omschakelen, en duurzame energie voor iedereen mogelijk maakt.’

– Edwin van de Haar, Manager Mediarelaties & PR, Eneco

CF Report is de reportingpartner voor Eneco. Wij realiseren en produceren halfjaar- en jaarverslagen en continuous reporting dashboards.

Wilt u meer weten over de Eneco case?

Neem contact op met
Pieter Koenders, Managing director


06 – 55 74 65 85

Wilt u meer weten over continuous reporting?

Neem contact op met
Robert Schmitz, Art director


06 – 36 51 32 90

Scope CF

Strategisch reportingadvies
MVO-advies – waardecreatie
Integrated reporting
Dashboarding
Online reporting

Nice to know

Bij Eneco Groep is het adagium: Leven binnen de grenzen van de aarde

17,9
Mton CO2-eq uitstoot
Doel 2019

15,6
Mton CO2-eq uitstoot
Realisatie 2019

We leven binnen de grenzen van één aarde. Duurzame energie van iedereen. Eneco Groep committeert zich aan de Parijse klimaatafspraken en is marktleider in de energietransitie.

Cases
Services en tools