Waardecreatie en visie op duurzaamheid

Voor het Integrated Jaarverslag 2018 van Wessanen heeft CF een innovatief design uitgewerkt dat geheel past bij het duurzame karakter.Hierin neemt waardecreatie een belangrijke plaats in. In een visueel waardecreatiemodel worden alle kengetallen van Wessanen samengevat: input, throughput, toegevoegde waarde, output, impact en een samenvatting van het commitment van Wessanen. In het verslag worden de volgende pijlers grotendeels visueel uitgewerkt: Healthy food as intended by nature, As resource efficient as nature, Diverse and agile community, Cooperate with our ecosystem. Per saldo geeft dit een goed beeld van de strategie en inzet van Wessanen: Building a new company! Vermeldenswaardig is het uitgewerkte risicomodel met een riskvisual.


Geschreven door
Pieter Koenders

Gepubliceerd op
1 oktober 2019