Structuur ‘brings the message across’

Structuur ‘brings the message across’
structuur

Wat ons bij veel rapportages opvalt, is het gebrek aan structuur. Door middel van structuur biedt u stakeholders de mogelijkheid de voor hen relevante inhoud snel te vinden en zich verder te verdiepen in de boodschap.

Structuurelementen
Structuurelementen zijn de inhoudsopgave, de opbouw van de inhoud (welk onderdeel van de verslaggeving hoort in welk hoofdstuk, hoe kan dubbele informatie worden voorkomen) en natuurlijk het gebruik van visuele structuurelementen.

Wij propageren de ontwikkeling van reportingframeworks waarin alle belangrijke hoofdboodschappen visueel een plek krijgen met eigen kleuren en iconen. Daarnaast werken wij met symbolen, kleurschema’s en kleurblokken. Bovendien hebben we een geheel eigen kijk op de inzet van het ‘kruimelpad’, dat we visueel maken.

Wij werken met een slimme combinatie van deze structuurelementen, samen met een goede en visueel opgezette inhoudsopgave, visuele dashboards met samenvattende informatie, overkoepelende illustraties waarvan delen als overzichtshulp later weer terugkomen, kleurgebruik in de hoofdstukken, structuursymbolen en natuurlijk een heldere en compacte tekst waarvan de opzet én inhoud staan als een huis!

Van tekst naar visueel
Veel organisaties bevinden zich nog in de tekstfase en vergeten boodschappen visueel en qua structuur inzichtelijk te maken. Eén illustratie zegt vaak meer dan duizend woorden!

Meer weten? Mail Pieter Koenders: p.koenders@cfreport.nl.