Project omschrijving

Wonen met kwaliteit

Woonbron is een toonaangevende wooncorporatie die in gevarieerde wijken zorgt voor passende huisvesting voor hen die het nodig hebben. Voor bewoners is Woonbron een partner in prettig, betaalbaar en goed wonen.

Wooncorporaties hebben een maatschappelijke rol die te midden van de commercialisering en privatisering aan strategisch belang wint. Met bescheiden middelen, maar met grote impact optimaliseert de wooncorporatie haar dienstverlening waarop ze telkens weer wordt afgerekend. De wooncorporatie is een servicebrand met bijbehorend servicedesign, customer journey en Net Promotor Scores.

CF heeft voor Woonbron een digital first bestuursverslag ontwikkeld dat de dienstverlenende prestaties als speerpunten centraal stelt. Voor het eerst is een customer journey aan het verslag toegevoegd waarmee de contactmomenten tussen klant en organisatie zichtbaar worden en waarmee de dienstverlening kan worden gemeten en geoptimaliseerd.


Klant
Woonbron

Reportingplatform
2019

Doel: van huizen naar wonen

De onlinepagina van het jaarverslag is een compact en divers dashboard dat voorsorteert op continuous reporting. Dienstverlenende organisaties zijn net zo goed als hun laatst geleverde dienst. De dashboards bieden stakeholders inzicht in de actuele prestaties.

De bedrijfsstrategie van Woonbron is gebouwd op prettig, betaalbaar en goed wonen. Deze pijlers zijn in een geïntegreerde animatieslider samengevat en gelinkt aan de betreffende hoofdstukken in het bestuursverslag. Samen met de financiële en niet-financiële kerncijfers en een overzicht van KPI’s per strategische pijler geeft deze slider een compleet overzicht van Woonbron als moderne corporatie.

Eneco schakelt om

CF heeft voor Woonbron een digital first bestuursverslag ontwikkeld dat de dienstverlenende prestaties als speerpunten centraal stelt. Voor het eerst is een customer journey aan het verslag toegevoegd waarmee de contactmomenten tussen klant en organisatie zichtbaar worden en waarmee de dienstverlening kan worden gemeten en geoptimaliseerd.

CF ontwikkelde een modern reporting platform vanuit het digital first-concept met dashboards die geschikt zijn voor continuous reporting en een interactieve pdf van het bestuursverslag.

Wilt u meer weten over de Woonbron case?

Neem contact op met
Pieter Koenders, Managing director


06 – 55 74 65 85

Wilt u meer weten over CSR en woningcorporaties?

Neem contact op met
Ronald Panis, Commercial director


06 – 11 05 65 46

Services en tools
Services en tools