Project omschrijving

Woonbron

Woonbron is een toonaangevende wooncorporatie die in gevarieerde wijken zorgt voor passende huisvesting voor hen die het nodig hebben. Voor bewoners is Woonbron een partner in prettig, betaalbaar en goed wonen.

CF heeft voor Woonbron wederom een digital first bestuursverslag (Thuis in de wijk) ontwikkeld dat de dienstverlenende prestaties als speerpunten centraal stelt. Met de customer journey, toegevoegd aan het verslag, worden de contactmomenten tussen klant en organisatie zichtbaar en kan de dienstverlening worden gemeten en geoptimaliseerd.


Klant
Woonbron

Reportingplatform
2020

De onlinepagina van het jaarverslag is een compact en divers dashboard dat gericht is op continuous reporting. Dienstverlenende organisaties zijn net zo goed als hun laatst geleverde dienst. De dashboards bieden stakeholders inzicht in de actuele prestaties.

Woonbron’s strategische pijlers prettig, betaalbaar en goed wonen zijn in een geïntegreerde animatie-slider samengevat en gelinkt aan de betreffende hoofdstukken in het bestuursverslag. Samen met de financiële en niet-financiële kerncijfers en een overzicht van KPI’s per strategische pijler geeft deze slider een compleet overzicht van Woonbron als moderne corporatie.

CF ontwikkelde een modern reporting platform vanuit het digital first-concept met dashboards die geschikt zijn voor continuous reporting en een interactieve pdf van het bestuursverslag.

Wilt u meer weten over CSR en woningcorporaties?

Marieke van Gemert,
Consultant / Projectmanager


020 – 691 31 44

Wilt u meer weten over de Woonbron case?

Neem contact op met
Pieter Koenders, Managing director


06 – 55 74 65 85

Scope CF

Financieel jaarverslag
Dashboarding
Customer journey
Reporting platform
Cases
Services en tools