Project omschrijving

Warehouses with brains made transparant

WDP ontwikkelt en verhuurt opslag- en distributiecentra in een groot aantal landen binnen Europa. Met een vastgoedportefeuille met een reële waarde van bijna € 5 miljard en een totale vloeroppervlakte van ruim 5,5 miljoen m2 en meer dan driehonderd klanten, is WDP marktleider in de Benelux en Roemenië. WDP ontwikkelt langetermijnwaarde door partner te zijn voor klanten in het hart van de supply chain met ‘warehouses with brains’. WDP is beursgenoteerd aan de Euronext in Brussel en Amsterdam.

Meer dan het faciliteren van opslagruimte betekent warehousing een continue afstemming van vraag en aanbod, postmanufacturing en inspelen op on-demand-trends op de knooppunten in de supply chain. Dat is hoe WDP zijn klanten faciliteert in hun eigen ontwikkeling. Daarbij komen de inspanningen om de warehouses  CO2-neutraler te maken. Tijdens de COVID-pandemie is eens te meer gebleken hoe de supply chain en kritische voorraden in bijvoorbeeld pharma en medical, maar ook in food en elektronica cruciaal zijn voor het continueren van ons dagelijks leven.

Een thuis voor de supply chain

Om die centrale functie van WDP structureel te verbinden aan de visie en impact heeft CF Report het hoger gelegen doel van WDP, de purpose, beschreven. Daarmee krijgen zowel de financiële en niet-financiële verslaggeving als de ESG-impacts één kwalitatief toetsingskader. De purpose, een thuis voor de supply chain, verbindt WDP’s directe activiteiten aan de noodzaak van hedendaagse ‘voorraadschuren’ voor een goed functionerende maatschappij.

Eneco schakelt om

Slim, flexibel… en transparant

De ‘slimme en flexibele huizen’ zijn een afgeleide van constant veranderende omstandigheden. De langetermijnwaardecreatie van WDP anticipeert daarmee voortdurend op mondiale trends. Met beeldbepalende strategische dashboards zijn de geactualiseerde strategie, het ESG-dashboard en het nieuw ontwikkeld waardecreatiemodel structureel en visueel met elkaar verbonden. In één oogopslag zijn daarmee doel, strategie en prestaties in relatie tot waardecreatie transparant. Samen met een operationeel resultatendashboard van de performance van WDP in 2020 vormt dit de overzichtelijke ‘fronthall’ van het jaarverslag.

De uitgebreide ESG-sectie geeft gedetailleerd inzicht in de zeven verkozen focusthema’s. Per thema zijn de doelen, voortgang en managementbenadering uitgewerkt met nadruk op (voor vastgoedontwikkeling) cruciale governance-thema’s als transparantie, deugdelijk bestuur en bedrijfscultuur.

Factfull observaties. Samen een storyline

In een sequentie van zogenaamde dividerpagina’s zijn cruciale thema’s teruggebracht tot mini-stories en uitgewerkt in factfull observaties. Daarbij komen de dimensies kenmerkend voor de ontwikkelprocessen, als financiering, planning, ontwikkeling, design, werkomstandigheden van gebruikers en rendabiliteit, naar voren.

Eneco schakelt om
Eneco schakelt om

Complete internationale scope

Het in drie talen uitgevoerde jaarverslag bevat naast een zeer uitgebreide jaarrekening, een financieel en vastgoedverslag, een governance- en risicosectie, en een uitgebreid portfolio-overzicht. Samen met de essentiële en verplichte informatie van een beursgenoteerd bedrijf vormt dit lijvige verslag tóch een overzichtelijk geheel. Navigatie, opbouw, dashboarding, helderheid én variëteit in design dragen daar nadrukkelijk aan bij.

Climate Action Plan

Eneco schakelt om
Eneco schakelt om

CF Report heeft het jaarverslag van a tot z ontwikkeld en geproduceerd. Vanuit een korte brainstorm zijn purpose, waardecreatie, strategie en ESG-thema’s gestructureerd en uitgewerkt. Middels een geautomatiseerde content tool en effectief projectmanagement is in zeer korte tijd de zeer omvangrijke informatie aantrekkelijk en overzichtelijk vormgegeven. Het landscapeformaat draagt bij aan het online gebruik van jaarverslaginformatie.

Wilt u meer weten over de WDP-case?

Neem contact op met
Pieter Koenders, Managing director


020 – 691 31 44

Wilt u meer weten over purpose-gedreven verslaggeving?

Neem contact op met
Felix Janssens, Creative strategist


06 – 27 25 72 26

Scope CF

Strategisch reportingadvies
MVO-advies – waardecreatie
Integrated reporting
Inzet cocreatiesoftware
Cases
Services en tools