Project omschrijving

Annual Report en corporate website voor Vastned

Vastned is een beursgenoteerde vastgoedbeheerder. Zij focussen zich op het beste vastgoed in historische binnensteden in leading Europese steden als Amsterdam, Parijs, Utrecht, Bordeaux, Antwerpen, Brussel, Madrid, Lille, Gent, Brugge en Maastricht. De waarde van hun vastgoedportfolio bedraagt ruim € 1,4 miljard.


Klant
Vastned

Duurzaamheidsverslag
2021

Corporate website
2022

Purpose: Connecting real estate to society

Om de maatschappelijke waarde van Vastned beter naar voren te laten komen ontwikkelde CF Report deze nieuwe purpose. Connecting real estate to society benadrukt dat Vastned meer is dan alleen een financiële investeerder. Door hun actieve rol bij de ontwikkeling en het behoud van de historische binnensteden dragen zij direct bij aan een positieve beleefingswereld voor consumenten, bewoners en retailers. De nieuwe purpose was ook direct het thema van het integrale jaarverslag dat CF Report voor Vastned ontwikkelde.

Reporting framework: een solide basis

CF Report ontwikkelde een nieuw reporting framework gebaseerd op vier pijlers: property, profit, planet en people. Dit zijn dan ook meteen de structuur- en hoofdthema’s van het jaarverslag. Langs deze vier pijlers realiseerde CF Report onder meer het strategie- en businessmodel, het waardecreatiemodel, de geïntegreerde KPI-dashboards en stakeholderinterviews.

Geautomatiseerd en ontzorgd

Door gebruik te maken van Sturnis en Wordsflow zorgde CF Report voor een volledig geautomatiseerde import van alle data en tekst naar de designomgeving van het jaarverslag. Dit zorgde voor een efficiënte manier van werken waarbij de klant zelf in controle bleef over de volledige content die in het jaarverslag gepubliceerd werd. Dit ontzorgde de klant.

Online reportingplatform

Vastned vroeg CF Report ook voor de ontwikkeling van het online reportingplatform. Het platform bevat de belangrijkste onderdelen van het jaarverslag samengevat in een attractief ontworpen one pager website. De interviews en vastgoeddata krijgen hier extra aandacht. Bezoekers zijn in staat vanuit het platform de interactieve pdf te benaderen of te downloaden. Ook het ESEF-bestand is via het platform te downloaden. Om het verslag zichtbaar te maken en stakeholders te verrassen werd een interessante en impactvolle socialmediacampagne tot stand gebracht.

Wilt u meer weten over de Vastned case?

Neem contact op met
Pieter Koenders, Managing director


06 55 74 65 85

Wilt u meer weten over corporate websites?

Neem contact op met
Edward Ouwerkerk, Art director


06 24 78 82 90

Scope CF

Strategisch reporting advies
MVO-advies – waardecreatie
Integrated reporting
Online reporting
Inzet cocreatie (Sturnis)
Cases
Services en tools