Project omschrijving

Het verbindend platform voor merk en samenleving

Royal Schiphol Group is verantwoordelijk voor de exploitatie van Amsterdam Airport Schiphol en daarnaast (mede)eigenaar van drie regionale luchthavens. Met ruim 2.500 medewerkers heeft Schiphol Group de ambitie om de meest duurzame en hoogwaardige luchthavens ter wereld te creëren. Luchthavens die in 2030 emissie- en afvalvrij zijn, met uiteindelijk een energiepositieve en circulaire bedrijfsvoering. Vanuit haar visie 2050, waarin kwaliteit van het netwerk, van leefomgeving en van service centraal staan, werkt Schiphol aan de realisatie van die ambitie.


Klant
Schiphol Group

Reportingplatform
2021

Jaarverslag
2014-2021

Kristalprijs

Schiphol scoort in reporting al jaren hoog op transparantie en impact – mede dankzij overzichtelijke visuals, de uitwerking van waardecreatie en een helder reportingframework – en de volledigheid op financiële en niet-financiële informatie. In 2019 was Royal Schiphol Group nog de winnaar van de Kristalprijs en dus nummer 1 in de Transparantie Benchmark, in 2018 won Schiphol de FD Henri Sijthoff Prijs voor beste jaarverslag van Nederland. CF Report is sinds 2017 reporting partner van Schiphol.

Veilig en verantwoordelijk

Ook al zijn wij momenteel meer verbonden door ‘Teams’ en ‘Zoom’, Schiphol Group blijft haar rol als strategisch knooppunt vervullen in een mondiale economie. Immers, niet alle bijeenkomsten of bestemmingen zijn digitaal mogelijk. Veilig en verantwoordelijk zijn de sleutelbegrippen voor Schiphol Group om in deze nieuwe realiteit betrouwbaar en betrokken te opereren.

In het jaarverslag komen de uitdagingen waar Schiphol mee te maken heeft uitgebreid aan bod en Schiphol rapporteert hierover aan de hand van de materiële aspecten en een uitgebreid waardecreatiemodel. ‘Connecting your world’, Schiphols purpose, is nog steeds het overkoepelend doel. CF Report heeft de aantrekkelijke online reportingomgeving gecontinueerd en geactualiseerd, inclusief uitgebreid downloadcenter voor pdf-versies van jaarverslag en jaarrekening.

Online first

Reporting betekent het beschikbaar stellen van data en die voorzien van de juiste context. Het online reportingplatform is onmisbaar als switchboard voor alle informatie en reportingproducten. Datavisuals, verhalen en boodschappen onderbouwen de strategische pijlers die de visie van Schiphol 2050 onderbouwen. De belangrijkste feiten en cijfers worden online gepresenteerd in sliders en in de vorm van aantrekkelijke infotisements, die de basis vormen voor een socialmediacampagne. De wisselwerking tussen webpagina’s en het online jaarverslag zorgt ervoor dat de lezer snel de gewenste informatie tot zich kan nemen. Vanzelfsprekend is de interactieve pdf van het jaarverslag, inclusief uitgebreide illustratiestijl, volledig geïntegreerd binnen de corporate identity van Schiphol Group.

In het geïntegreerd jaarverslag heeft CF Report verslaggeving over 2021 wederom naar een hoger niveau gebracht. Met behulp van de Tangelo-contenttool hebben wij, in nauwe samenwerking met onze partner Report Company, het jaarverslagdocument geproduceerd. En met het online reportingplatform hebben we voor meer bereik en betere beschikbaarheid van relevante documenten gezorgd.

Wilt u meer weten over content-tooling?

Neem contact op met
Robert Schmitz, Art director


06 – 36 51 32 90

Wilt u meer weten over de Schiphol-case?

Neem contact op met
Pieter Koenders, Managing director


06 – 55 74 65 85

Scope CF

MVO-advies – waardecreatie
Integrated reporting
Financieel jaarverslag
Online reporting
Inzet cocreatiesoftware

Nice to know

Purpose van Schiphol is Connecting your world

25,5
miljoen passagiers
in 2021

23,5
miljoen passagiers
in 2020

Schiphol wil de meest duurzame, kwalitatief hoogwaardige luchthavens creëren, en opereert hierbij vanuit haar Visie 2050. In deze visie staan kwaliteit van netwerk, kwaliteit van leefomgeving en kwaliteit van service centraal.

Cases
Services en tools