Schiphol Group

Schiphol Group

Value creation integrated into reporting

Royal Schiphol Group (ruim 2.100 medewerkers, omzet bijna € 1,5 miljard) is koploper in reporting in Nederland. Het door C&F Report gerealiseerde jaarverslag 2016 eindigde op de nummer-3 positie in de Transparantiebenchmark 2017. C&F Report heeft in het recente verleden een nieuw en interactief waardecreatiemodel ontwikkeld, waarna dit samen met Schiphol Group tot een ‘waarom-wat-hoe-wie-waarde’-website als basis voor het jaarverslag is gerealiseerd. Hiervoor zijn heldere pictogrammen, kengetallen en visuele kpi’s ontwikkeld. Deze vormen tevens de visuele ankers voor het complete jaarverslag. In 2017 heeft Schiphol een nieuwe attractieve huisstijl ontwikkeld. Het jaarverslag 2017 was het eerste omvangrijke document dat in deze nieuwe huisstijl is gegoten. Dit gaf een extra dimensie. Tevens is het jaarverslag wederom verbeterd, onder meer door integratie van pictogrammen, het inzichtelijk maken van de ketens waarin de luchthaven opereert, materialiteitsindex en realisatie van meerdere strategische visuals.

Scope C&F: strategische opzet, concept, design, integratie van nieuwe huisstijl, online ‘reportingschil’ (waardecreatiemodel), website, pdf, inclusief alle pictogrammen, illustraties en visuals, procesbeheersing/kwaliteitscontrole.