Schiphol Group

Schiphol
schiphol-group

Baanbrekend waardecreatiemodel
Online integrated jaarverslag 2015
Multichannelpublicatie website én pdf in een geïntegreerd publicatieplatform
 
 

Schiphol Group

Schiphol Group (ruim 2.000 medewerkers, omzet bijna € 1,5 miljard) is koploper in reporting in Nederland. C&F Report heeft in 2015 een nieuw en interactief waardecreatiemodel als basisidee ontwikkeld, waarna dit samen met Schiphol Group tot een ‘waarom-wat-hoe-wie-waarde’-website als basis voor het jaarverslag is gerealiseerd. Hiervoor zijn heldere pictogrammen, kengetallen en kpi’s ontwikkeld. Deze vormen tevens de visuele ankers voor het complete jaarverslag. Samen met partner Tangelo heeft C&F het complete online integrated jaarverslag en ook de pdf vormgegeven (Nederlandse en Engelse versie). In 2015 werd dit verslag door de jury van de Transparantiebenchmark uitgeroepen tot meest innovatief jaarverslag van Nederland. Ook ontving Schiphol in 2015 de FD Sijthoffprijs voor beste jaarverslag. In 2016 is het jaarverslag verder verbeterd, onder meer door integratie van pictogrammen, het inzichtelijk maken van de keten waarin de luchthaven opereert en realisatie van een interactief businessmodel.

Scope C&F: strategische opzet, concept, design, online ‘reportingschil’ (waardecreatiemodel), website, pdf, inclusief alle pictogrammen, illustraties en visuals, procesbeheersing/kwaliteitscontrole.

schiphol-group-portfolio-01
Schiphol Group
Schiphol Group portfolio 03
schiphol-group