Schiphol Group

Schiphol-home
Schiphol headerbeeld

Baanbrekend waardecreatiemodel
Online integrated jaarverslag 2016, nummer 2 in Transparantiebenchmark 2016
Beste (FD Henri Sijthoff Prijs) en meeste innovatieve jaarverslag (Transparantiebenchmark) van Nederland 2015
Multichannelpublicatie: website én pdf in een geïntegreerd publicatieplatform
 
 

Schiphol Group

Schiphol Group (ruim 2.000 medewerkers, omzet bijna € 1,5 miljard) is koploper in reporting in Nederland. C&F Report heeft in 2015 een nieuw en interactief waardecreatiemodel als basisidee ontwikkeld, waarna dit samen met Schiphol Group tot een ‘waarom-wat-hoe-wie-waarde’-website als basis voor het jaarverslag is gerealiseerd. Hiervoor zijn heldere pictogrammen, kengetallen en kpi’s ontwikkeld. Deze vormen tevens de visuele ankers voor het complete jaarverslag. Samen met partner Tangelo heeft C&F het complete online integrated jaarverslag en ook de pdf vormgegeven (Nederlandse en Engelse versie). In 2015 werd dit verslag door de jury van de Transparantiebenchmark uitgeroepen tot meest innovatief jaarverslag van Nederland. Ook ontving Schiphol in 2015 de FD Sijthoffprijs voor beste jaarverslag. In 2016 is het jaarverslag verder verbeterd, onder meer door integratie van pictogrammen, het inzichtelijk maken van de keten waarin de luchthaven opereert en realisatie van een interactief businessmodel. Het resltaat is dat het jaarverslag steeg naar een nummer-2 positie (2015: 7) in de Transparantiebenchmark 2016.

Scope C&F: strategische opzet, concept, design, online ‘reportingschil’ (waardecreatiemodel), website, pdf, inclusief alle pictogrammen, illustraties en visuals, procesbeheersing/kwaliteitscontrole.

Schiphol-laptop