Royal FloraHolland

royal-floraholland
Royal FloraHolland

Reportingpresentatie 2015:
• Interactief jaarverslag
• Online reportingpresentatie
• Keynotepresentatie CEO
• Powerpoint-presentaties

Royal FloraHolland

Royal FloraHolland heeft in 2015 belangrijke stappen gezet met zijn strategie richting 2020. Doel is – onder de noemer Flowering the World – de Nederlandse sierteelt (bloemen en planten) binnen veranderende mondiale marktomstandigheden een sterke impuls te geven. Total Identity realiseerde een nieuwe corporate identity. C&F maakte een strategische analyse van beschikbare kengetallen en ontwikkelde samen met Total Active Media – binnen de nieuwe huisstijl – een online reportingplatform waarin de feiten en cijfers van Royal FloraHolland op verrassend creatieve wijze worden gepresenteerd. Stakeholders kunnen zich zo in een paar minuten een helder beeld vormen. Daarnaast is er een video-opname (keynote) van de CEO en heeft C&F een compleet interactief jaarverslag gerealiseerd met een krachtig beeldvullend design op elk device. Opvallend zijn de heldere structuur, de visueel weergegeven dashboards, video-interviews met stakeholders en de introductie van speciale interactieve verticaal vormgegeven bijlagen (balans en kasstroomoverzicht). De totale reportingboodschap staat hiermee als een huis.

Scope C&F: strategische opzet, data-uitwerking, concept, design, online ‘reportingschil’ (visuele kerncijfers), video CEO, interactieve pdf, inclusief alle pictogrammen, illustraties en visuals, alsmede deel van de tekst en Nederlandse eindredactie, complete vertaling, procesbeheersing/kwaliteitscontrole.

Royal FloraHolland
Royal FloraHolland
royal-floraholland
Royal FloraHolland
Royal FloraHolland