Project omschrijving

Meer dan een jaarverslag

Port of Amsterdam ontwikkelt zich tot de ‘metropolitane haven van Amsterdam’ met een unieke groeistrategie gericht op circulariteit en energietransitie en met aansprekende initiatieven op het gebied van digitalisering en duurzaamheid. Daarmee vervult de haven de rol als batterij voor de stad en hub voor het achterland. Met een economische toegevoegde waarde van € 7,2 miljard doet het havengebied niet veel onder voor de Schiphol-regio.


Klant
Port of Amsterdam

Jaarverslag
2019-2021

Rapportageplatform
2019-2020

Toegevoegde waarde communiceren

Binnen de innovatieve Core & More-structuur is voor Port of Amsterdam het complete verslaggevingsplatform gerealiseerd. Feiten en cijfers, operationele voortgang en doelen, verhalen en cases, alle onderbouwd met prestaties. Met een compleet nieuw keten- en waardecreatiemodel wordt de toegevoegde waarde van de metropolitane haven voor de stad en regio inzichtelijk gemaakt.

Met de nieuwe meerjarige strategie 2021-2025 zijn de bakens verzet om aan de hand van zeven nieuwe strategische doelen te gaan rapporteren. In het jaarverslag is deze meerjarige strategie geïntroduceerd, op een online rapportageplatform worden aan deze doelen ook maatregelen en KPI’s verbonden.

Het jaarverslag was in 2019 op de Transparantiebenchmark de grootste stijger. Met dezelfde volledigheid en transparantie wordt op de operationele doelen, langetermijnwaardecreatie, materialiteit en stakeholderdialoog gerapporteerd. Tegelijk wordt de impact die Port of Amsterdam heeft op stad, regio en achterland in dashboards gecommuniceerd. Speciale aandacht gaat uit naar de niet-economische waarde, de sociale en maatschappelijke waarde. Heldere infographics van overslagvolumes, ketenverantwoordelijkheid, waardecreatie en speelveld completeren het beeld.

Eneco schakelt om

Voorloper in de transitie

Het verhaal van Port of Amsterdam, de batterij voor de stad die de kracht van water benut om voorloper te zijn in de transitie, wordt pakkend verteld door Coen Overtoom, CEO Port of Amsterdam.

Geïntegreerd rapportageplatform in PowerBI

Op dit moment wordt de rapportagecyclus van Port of Amsterdam toegesneden op de nieuwe strategie en volledig geautomatiseerd. CF Report ontwikkelde een datagedreven rapportageplatform in Power BI waarvan nu de eerste versie in gebruik is. Eind Q4 2021 zal Port of Amsterdam volledig op drie niveaus’s, te weten financieel, strategisch en risicomanagement, rapporteren. Nu de data, systematiek en KPI’s zijn ingericht, is Port of Amsterdam klaar voor continuous reporting. Predictive data binnen rapportages liggen binnen handbereik, waardoor doelen eerder bereikt kunnen worden en op risico’s eerder kan worden geanticipeerd. Publieksgerichte strategische en duurzaamheidsmonitors maken het mogelijk de toegevoegde waarde van Port of Amsterdam beter te communiceren. Als zodanig draagt het geautomatiseerde rapportageplatform bij aan de reputatie van Port of Amsterdam en de bijdrage die de haven levert aan de transitie waar de regio en Nederland voor staat.

CF Report heeft Port of Amsterdam geholpen de strategie te verbinden aan resultaten en langetermijndoelen met advies, content en design, video, social media content en de realisatie van het jaarverslag. CF Report adviseert op automated dashboarding en ontwikkelt een integraal rapportageplatform in Power BI.

Wilt u meer weten over de Port of Amsterdam case?

Neem contact op met
Pieter Koenders, Managing director


06 – 55 74 65 85

Wilt u meer weten over reportingplatforms?

Neem contact op met
Felix Janssens, Creative strategist


06 – 27 25 72 26

Scope CF

Strategisch reportingadvies
MVO-advies – waardecreatie
Teksten – interviews – eindredactie
Integrated reporting
Online reporting
Dashboarding
Video- en contentcreatie

Nice to know

Ondanks de Covid crisis ligt de Amsterdamse haven op koers in haar duurzaamheidsdoelstellingen

24,4%
(% schepen met ESI-korting)
Schone scheepvaart

2
Nieuwe waterstoftankstations in de Amsterdamse haven

2021-2025: Het voortouw namen. Met zeven meetbare doelen wordt nieuwe strategie geïmplementeerd en periodiek gemonitord.

Cases
Services en tools