Project omschrijving

Meer dan een jaarverslag

Port of Amsterdam ontwikkelt zich tot de ‘metropolitane haven van Amsterdam’ met een unieke groeistrategie gericht op circulariteit en energietransitie en met aansprekende initiatieven op het gebied van digitalisering en duurzaamheid. Daarmee vervult de haven zijn rol als batterij voor de stad en hub voor het achterland. Met een economische toegevoegde waarde van € 7,2 miljard doet het havengebied niet veel onder voor de Schiphol-regio.


Klant
Port of Amsterdam

Reportingplatform
2019

Jaarmonitor
2018

Eneco schakelt om

Toegevoegde waarde communiceren

Binnen de innovatieve Core & More-structuur is voor Port of Amsterdam het complete verslaggevingsplatform gerealiseerd. Feiten en cijfers, operationele voortgang en doelen, verhalen en cases, alle onderbouwd met prestaties. Met een compleet nieuw keten- en waardecreatiemodel wordt de toegevoegde waarde van de metropolitane haven voor de stad en regio voor het eerst inzichtelijk gemaakt.

De strategische pijlers van Port of Amsterdam – sneller, slimmer, schoner – vormen de kapstok voor de Jaarmonitor 2018 (de zogenaamde ‘More’). Elke pijler bevat interviews, verhalen en cases, aangevuld met relevante dashboards en KPI’s. De jaarmonitor is vormgegeven als een compleet magazine waarmee het veel verschillende doelgroepen bereikt. Het jaarverslag is blijvend actueel omdat Port of Amsterdam via social media cases kan blijven uitlichten wanneer de actualiteit daarom vraagt.

De ‘Core’ van het jaarverslag relateert operationele doelen, langetermijnwaardecreatie en materialiteit aan de impact die Port of Amsterdam heeft op stad, regio en achterland. Aan de hand van heldere infographics van overslagvolumes, ketenmodel, waardecreatie en roadmaps wordt duidelijk hoe de toegevoegde waarde tot stand komt en waar de resultaten op gebaseerd zijn.

Eneco schakelt om

Het reporting platform wordt gecompleteerd met een video waarin CEO Koen Overtoom zijn visie op strategie, prestaties en dilemma’s geeft. Prestaties van 2019 bevestigen de boodschap. Met een uitgekiende socialmediastrategie is er veel traffic en bekendheid gecreëerd met de resultaten van Port of Amsterdam. De contentkalender wordt afgestemd op de Jaarmonitor waarmee het jaarverslag door het jaar heen aan bereik wint.

CF Report heeft Port of Amsterdam geholpen de strategie te verbinden aan resultaten en langetermijndoelen met advies, content en design, video, social media content en de realisatie van het jaarverslag en het responsive online platform.

Wilt u meer weten over de Port of Amsterdam case?

Neem contact op met
Pieter Koenders, Managing director


06 – 55 74 65 85

Wilt u meer weten over reportingplatforms?

Neem contact op met
Felix Janssens, Creative strategist


06 – 27 25 72 26

Scope CF

Strategisch reportingadvies
MVO-advies – waardecreatie
Teksten – interviews – eindredactie
Financieel jaarverslag
Online reporting
Dashboarding
Video- en contentcreatie
Cases

Nice to know

Door de recordoverslag van 82,3 miljoen ton was 2018 voor de Amsterdamse haven een succesvol jaar

82,3
miljoen
Recordoverslag

2.007
Riviercruise-
schepen

De haven wordt sneller, slimmer en schoner. 
In 2018 zag Port of Amsterdam de middellangetermijnstrategie 
van het bedrijf steeds meer gestalte krijgen.

Services en tools