Project omschrijving

Maatschappelijke meerwaarde in kinderopvang zichtbaar maken

Partou staat al sinds 1984 voor professionele, veilige én toegankelijke kinderopvang die bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen. Partou is de grootste kinderopvangorganisatie van Nederland. Op ruim 700 locaties biedt Partou met bijna 9.100 medewerkers dagopvang voor 0-4-jarigen en buitenschoolse opvang voor 4-13-jarigen. In 2020 gingen bijna 67.000 kinderen naar een van de kinderdagverblijven of locaties voor buitenschoolse opvang van Partou.

CF Report realiseerde samen met Partou een complete metamorfose van het Maatschappelijk Jaarverslag 2020. Waardecreatie staat hierbij centraal: wat is de waarde die Partou genereert voor kinderen, ouders, andere stakeholders en de maatschappij. Voor elke waardepijler uit het overzichtelijke waardecreatiemodel wordt een overzicht gegeven van de toegevoegde waarde van Partou.

Gelijktijdig met het Maatschappelijk Verslag heeft Partou ook zijn jaarrekening voor het eerst gepubliceerd. Hierdoor is sprake van volledige transparantie.

Het maatschappelijk verslag is een online productie met hierin geïntegreerd een interactieve pdf. Ook is een attractieve social media campagne vorm gegeven.

Het verslag zal de reputatie van Partou als marktleider een flinke boost geven, kan bijdragen aan het contact met investeerders, zorgt voor company pride en draagt ook bij aan employer branding.


Klant
Partou

Maatschappelijk  Jaarverslag
2020

Wilt u meer weten over integrated reporting?

Neem contact op met
Pieter Koenders, Managing director


06 – 55 74 65 85

Wilt u meer weten over de Partou case?

Neem contact op met
Wilma Stuiver, Projectmanager


020 – 691 31 44

Services en tools