Project omschrijving

Focus op impact en publieke waarde

In het publieke omroepstelsel regisseert, coördineert en faciliteert NPO alle programma’s die gemaakt worden door de omroepen. Kern van de publieke omroep is het verbinden en informeren van alle Nederlanders. NPO bestaat uit het geheel van publieke omroepen, de NPO-organisatie en het -bestuur. Zij voeren samen de publieke media-opdracht uit op basis van het Concessie­­beleidsplan. De programma’s van NPO kennen een gemiddelde publiekswaardering van 8,4. Bijna 9 op de 10 Nederlanders worden wekelijks bereikt.


Klant
NPO

Advies reporting en
KPI-definitie

2019

Reports
2019-2022

Reportingplatform
2020

Binnen een vijfjarige rapportagecyclus voert NPO haar doelstellingen uit en verantwoordt zij zich op resultaten en opdracht. Doelmatigheid in budgetbestedingen en publieke waarden staan daarbij centraal om daarmee in de juiste balans – tussen wat het de belastingbetaler kost en de bijdrage aan de pluriforme samenleving – te kunnen rapporteren.

Binnen een gefragmenteerde aanbod- en kostengerichte structuur werd echter onvoldoende relevantie voor de samenleving en impact op het individu tot uiting gebracht.

Het NPO-effect

CF Report is de reportingpartner van NPO en heeft een adviserende en ontwikkelende rol voor de herijking, uitvoering en het onderhoud van de vijfjarige rapportagecyclus van NPO. Het strategische uitgangspunt daarbij was om de bereik- en kostenparadox te doorbreken. Door de focus te verleggen van bereik naar impact en kosten naar waarde wordt waardecreatie beter zichtbaar: hoe en wat voegt NPO toe aan een verbonden Nederland.

In het dilemma ‘hoe om te gaan met de interne natuurlijke reflex van een continue verantwoording voor het structurele afnamebereik’ is gekozen om uit te gaan van de kracht: het clubhuis van onafhankelijk en geïnformeerd Nederland. NPO’s doel (purpose) is gelegen in het creëren van een maatschappelijk effect – door CF Report het NPO-effect betiteld.
Op basis van een uitgebreide internationale benchmark, interviews en werksessies is een toekomst­bestendig reporting framework ontwikkeld rondom een gestructureerd waardecreatiemodel waarbij een aantal nieuwe, waardegedreven KPI’s zijn ontwikkeld.

NPO doet verslag in verschillende documenten, te weten: het jaarverslag, een inhoudelijke terugblik, het financiële verslag en het overkoepelende Concessiebeleidsplan. Deze reports worden binnen een custom geconfigureerde Tangelocontent-applicatie gerealiseerd.

Maatschappelijke waarde

Op het vernieuwde online verantwoordingsplatform ‘maatschappelijkewaarde.npo.nl’ komt alles bij elkaar. Daar presenteert NPO de purpose, visie en strategie rondom de vijf waardes – agendazettende-, culturele-, educatieve-, innovatieve- en verbindende waarde – inclusief een rijke bibliotheek met programma­voorbeelden. Op een apart output en outcome overzicht worden de impacts in één oogopslag duidelijk. In het download centre zijn alle relevante publieksgerichte reports beschikbaar. De website is verrijkt met stakeholdertestimonials gecombineerd met de passie van programmamakers. Daarmee is een compleet en rijk gevulde reporting website gecreëerd.

CF Report ontwikkelde een compleet nieuw reporting framework voor de vijfjarige reporting-cyclus van NPO. Een reeks van waarde- en impactgedreven KPI’s zijn ontwikkeld voor het NPO Impact dashboard. Per jaar coördineren wij de verschillende verslagen; NPO werkt hiervoor met de Tangelo-tool. CF Report heeft met het maatschappelijke waarde platform een communicatiekanaal met groot bereik gecreëerd waarmee strategie, waardecreatie en maatschappelijke impact gericht gecommuniceerd worden.

Wilt u meer weten over de NPO case?

Neem contact op met
Felix Janssens, Creative strategist


06 – 27 257 226

Wilt u meer weten reporting framework?

Neem contact op met
Pieter Koenders, Managing director


06 – 55 74 65 85

Scope CF

Strategisch advies
Reporting framework
Waardecreatie
Cases
Services en tools