Project omschrijving

Focus op impact en publieke waarde

In het publieke omroepstelsel coördineert en faciliteert NPO de programma’s die gemaakt worden door de omroepen. Kern van de publieke omroepen is het verbinden en informeren van alle Nederlanders en het uitdragen van publieke waarden. In een gefragmenteerd medialandschap en afnemend kijk- en luistergedrag moet de NPO een nieuwe balans vinden tussen wat het de belastingbetaler kost en hoe het bijdraagt aan een pluriforme samenleving.


Klant
NPO

Advies reporting en
KPI-definitie

2019

Terugblik
2019

Binnen een vijfjarige rapportagecyclus voert de NPO haar doelstellingen uit en verantwoordt zij zich naar stakeholders op resultaten. Doelmatigheid en publieke waarden staan daarbij centraal. Binnen een gefragmenteerd aanbod- en kostengerichte structuur werd echter onvoldoende relevantie voor samenleving en impact op het individu tot uiting gebracht.
CF Report is gevraagd om vanuit doelmatigheid te adviseren op een herijking van de rapportages in het licht van NPO’s purpose.
In het dilemma hoe om te gaan met de natuurlijke reflex van continue verantwoording voor het structurele afnamebereik is gekozen om uit te gaan van ‘wat je wel hebt’: de vaste basis als clubhuis van onafhankelijk en geïnformeerd Nederland. Daarmee verschuift de focus van kosten naar waarde, van bereik naar impact en van aanbod naar maatschappelijk effect.
Op basis van een uitgebreide internationale benchmark, interviews en werksessies is een toekomstbestendig reporting framework ontwikkeld.

CF ontwikkelde een modern reportingplatform vanuit het digital first-concept met dashboards die geschikt zijn voor continuous reporting en een interactieve pdf van het bestuursverslag.

Wilt u meer weten reporting framework?

Neem contact op met
Pieter Koenders, Managing director


06 – 55 74 65 85

Wilt u meer weten over de NPO case?

Neem contact op met
Felix Janssens, Creative strategist


06 – 27 257 226

Services en tools
Services en tools