Project omschrijving

Een podium voor FrieslandCampina met groot bereik

FrieslandCampina is een van de grootste zuivelonder­nemingen ter wereld, met een jaaromzet van ruim 11 miljard euro, ruim 11.000 leden-melkvee­houderbedrijven, bijna 24.000 medewerkers en vestigingen in 38 landen. Naast consumentenzuivel levert FrieslandCampina ook aan professionele afnemers zoals bakkerijen en horeca. Ten slotte verkoopt het bedrijf ook ingrediënten en halffabricaten voor producenten van kindervoeding, de voedingsmiddelen­industrie en de farmaceutische sector.


Klant
FrieslandCampina

Reportingplatform
2020

Brede doelgroep bereiken

CF Report heeft voor FrieslandCampina voor het tweede jaar op rij reportingproducten ontwikkeld: een meertalig volledig en verkort jaarverslag, een CEO video-interview en stakeholdervideo. In een jaar dat gedomineerd werd door niet alleen een corona-crisis maar ook handelsbarrières en verschuivingen in de mondiale markteconomie zijn we erin geslaagd om samen met FrieslandCampina coherente, transparante en constructieve verslaggeving te realiseren. Dit heeft aantoonbaar bijgedragen aan het vertrouwen en de merkreputatie. FrieslandCampina is nr. 3 in de Reptrak merkreputatie-index.

Het jaarverslag 2020 is compacter geworden ten opzichte van het vorige verslag, met meer focus op doel, strategie en prestaties middels relevante data. Minder pagina’s door een verbeterde structuur. Meer helderheid ten aanzien van strategie-updates en resultaten.

Eneco schakelt om

Purpose centraal

FrieslandCampina’s purpose-pijlers staan centraal in het directieverslag. Doelstelling, missie, waardecreatie, strategie en resultaten zijn gestructureerd rondom de purpose-pijlers: Goede inkomsten voor de boeren, Nu en in de toekomst en Gezonde voeding.

De strategie-update OurPurpoe-OurPlan2.0 is visueel verbonden met de overall meerjaren­strategie en purpose. Doel, doelstellingen en uitwerkingkaders zijn in een compacte sectie inclusief proofpoints bij elkaar gebracht zodat er een helder beeld ontstaat over uitdaging, strategisch kader en bewijs.

Eneco schakelt om

CF Report heeft het verslag verrijkt met een geïllustreerde waardeketen (van gras tot glas). Daarmee wordt het perspectief op langetermijnwaardecreatie zichtbaar. Niet alleen de financiële- maar ook niet financiële impacts zijn in de keten geplaatst waarmee waardecreatie concreter en gedifferentieerder wordt.

Het geïntegreerde jaarverslag omvat naast het executive board- en financiële verslag een duurzaamheidsverslag conform Global Reporting Initiative (GRI) standaard. Fact-based wordt aangetoond hoe het bedrijf bijdraagt aan de Sustainable Development Goals.

Eneco schakelt om

Communicatief onderbouwen

Het CEO-video-interview met CEO Hein Schumacher vormt de introductie en apotheose van de verslaggeving. Hein Schumacher vertelt het verhaal van 2020 voor een mondiaal opererende coöperatie. De betrokkenheid, continuïteit, uitdagingen én resultaten in iets meer dan 2 minuten samengebracht leverde na korte tijd meer dan 150.000 social media hits op. Dàt is waar wij blij van worden: een eerlijk verhaal zo vormgeven dat het een breed publieksbereik krijgt.

Met het reportingplatform heeft CF Report voor het ‘single source of truth’ jaarverslagdocument een aantoonbaar groter bereik gerealiseerd. Dat hebben wij gedaan door bestaande content relevanter en meer visueel te maken en nieuwe content te creëren die de prestaties van FrieslandCampina toegankelijk maakt voor een brede doelgroep.

Wilt u meer weten over reportingplatforms?

Neem contact op met
Felix Janssens, Creative strategist


06 – 27 25 72 26

Wilt u meer weten over de FrieslandCampina case?

Neem contact op met
Pieter Koenders, Managing director


06 – 55 74 65 85

Nice to know

De purpose van FrieslandCampina is Nourishing by Nature

-4,4%
(Kton CO2 )
Broeikasemissie productie en transport
2020

-0,2%
(Kton CO2 )
Broeikasemissie leden-melkveebedrijven
2020

Voor betere voeding voor de wereld en goede inkomsten voor haar boeren, nu en in de toekomst.

Services en tools