Project omschrijving

Een podium voor FrieslandCampina met groot bereik

FrieslandCampina is een van de grootste zuivel­ondernemingen ter wereld, met een jaaromzet van ruim 11 miljard euro, ruim 11.000 leden-melkveehouder­­bedrijven, bijna 24.000 medewerkers en vestigingen in 38 landen. Naast consumenten­zuivel levert FrieslandCampina ook aan professionele afnemers zoals bakkerijen en horeca. Ten slotte verkoopt het bedrijf ook ingrediënten en halffabricaten voor producenten van kindervoeding, de voedingsmiddelen­­industrie en de farmaceutische sector.


Klant
FrieslandCampina

Reportingplatform
2019

Jaarverslag
2019-2021

Brede doelgroep bereiken

CF Report heeft voor FrieslandCampina voor het derde jaar op rij een reportingplatform ontwikkeld: een meertalig volledig en verkort jaarverslag, een CEO video-interview en Executive Board-video.

2021, het jaar waarin FrieslandCampina haar 150-jarig bestaan viert, werd gedomineerd door een grote bedrijfstransformatie wereldwijd. De nieuwe strategie – onder invloed van de voortdurende Covid-crisis en veranderende marktvragen – is in één heldere structuur als ‘Plan on a can’ naar buiten gebracht.

Het jaarverslag 2021 is compacter geworden ten opzichte van het vorige verslag, met meer focus op doel, strategie en prestaties middels relevante data. Met minder pagina’s (door een verbeterde structuur) en meer helderheid met relevante dashboards en datastories.

Dit heeft aantoonbaar bijgedragen aan draagvlak en merkreputatie. FrieslandCampina scoort wederom hoog in de Reptrack reputatie-index. Consistentie en coherentie in reporting hebben daar aantoonbaar aan bijgedragen.

‘Plan on a can’ centraal

Op weg naar een volledig geïntegreerde verslaglegging is vanuit een vernieuwd waardecreatiemodel het directieverslag opnieuw gestructureerd op financiële en niet-financiële prestaties.

De strategie-update OurPurpose-OurPlan2.0 is visueel verbonden met de overall meerjarenstrategie en purpose. Doel, doelstellingen en uitwerkingkaders zijn in een compacte sectie inclusief proofpoints bij elkaar gebracht, zodat er een helder beeld ontstaat over uitdaging, strategisch kader en bewijs.

CF Report heeft het verslag verrijkt met geïllustreerde strategische visuals en 150 jaar FrieslandCampina-verhalen. Het perspectief op langetermijnwaardecreatie in een veranderde voedselindustrie en scherpere duurzaamheidsdoelen komen expliciet tot uitdrukking.

Eneco schakelt om

CF Report heeft het verslag verrijkt met een geïllustreerde waardeketen (van gras tot glas). Daarmee wordt het perspectief op langetermijnwaardecreatie zichtbaar. Niet alleen de financiële maar ook niet-financiële impacts zijn in de keten geplaatst waarmee waardecreatie concreter en gedifferentieerder wordt.

Het geïntegreerde jaarverslag omvat naast het executive board- en financiële verslag een duurzaamheidsverslag conform Global Reporting Initiative (GRI) standaard. Fact-based wordt aangetoond hoe het bedrijf bijdraagt aan de Sustainable Development Goals.

Communicatief onderbouwen

Het CEO-video-interview met Hein Schumacher én de video-introductie van de vier-koppige Executive Board maken het leiderschap benaderbaar en doelstellingen tastbaar. Hein Schumacher vertelt het verhaal van 2021 voor een mondiaal opererende coöperatie. De betrokkenheid, continuïteit, uitdagingen én resultaten in iets meer dan 2 minuten samengebracht leverden na korte tijd meer dan 150.000 social media hits op. Dàt is waar wij blij van worden: een eerlijk verhaal zo vormgeven dat het een brede stakeholdergroep bereikt.

Met het reportingplatform heeft CF Report voor het ‘single source of truth’ jaarverslagdocument een aantoonbaar groter bereik gerealiseerd. Dat hebben wij gedaan door bestaande content relevanter en meer visueel te maken en nieuwe content te creëren die de prestaties van FrieslandCampina toegankelijk maakt voor een brede doelgroep.

Wilt u meer weten over reportingplatforms?

Neem contact op met
Felix Janssens, Creative strategist


06 – 27 25 72 26

Wilt u meer weten over de FrieslandCampina case?

Neem contact op met
Brigit Stokman, Projectmanager


06 – 46 09 03 03

Scope CF

Strategisch reportingadvies
MVO-advies – waardecreatie
Integrated reporting
MVO-verslag
Online reporting
Video- en contentcreatie

Nice to know

De purpose van FrieslandCampina is Nourishing by Nature

50%
groene stroomverbruik geproduceerd voor
leden-melkveehouders FrieslandCampina
2021

90%
van verpakkingen
recyclebaar
2021

Voor betere voeding voor de wereld en goede inkomsten voor haar boeren, nu en in de toekomst.

Cases
Services en tools