Project omschrijving

Boels Annual Report 2021

Het familiebedrijf Boels uit Sittard is specialist voor rental equipment voor particulieren en bedrijven. Met bijna 7.000 werknemers actief in 18 landen en een omzet van € 1,3 miljard is het Europa’s één na grootste verhuurder. Elke vijf jaar verdubbelt het bedrijf in omvang. Daarmee neemt het belang van transparantie en verantwoordelijkheid middels verslaggeving toe. Het verslag over 2021 is Boels’ eerste stap naar Integrated reporting.


Klant
Boels

Reportingplatform
2021

Shared resources simplified

De missie van Boels (leidend in de rentalmarkt met sterke posities in Europa, excellente prestaties, ‘partner of choice’ voor klanten, duurzaamheid en digitalisering) staat centraal. Het jaarverslag geeft inzicht in hoe visie, missie en strategie verbonden zijn. Kerncijfers, financiële en non-financiële resultaten worden voor het eerst gecombineerd gerapporteerd. Rapportages zijn consistent gestructureerd vanuit de visie ‘shared resources simplified’. Het nieuw ontwikkelde waardecreatiemodel en ook de gevisualiseerde waardeketen tonen aan hoe en waar Boels waarde toevoegt aan klanten, medewerkers, gebruikers en de maatschappij, waarbij vooral digitalisering en verduurzaming een cruciale rol vervullen.

Investor Relations geïntegreerd in de corporate website van Boels

Reporting is zo veel meer dan een verslag. Reporting betekent fact-based communiceren over doel, waarde en resultaten voor én met een brede stakeholdergroep. Met reporting wordt vertrouwen gegenereerd over koers en resultaten van het bedrijf en hoe visie en ambities bijdragen aan verwachtingen van in- en externe stakeholders. Op de website van Boels is dan ook een Investor Relations-pagina ingericht waarin, mede vanuit IR (Investor Relations) overwegingen, alle financiële en non-financiële informatie visueel samenkomt. Dit platform draagt bij aan de verbinding tussen Boels en haar brede stakeholdergroepen en biedt ruimte voor een compacte toelichting hoe het bedrijf zelf op specifieke onderwerpen (bijvoorbeeld duurzame groei) zijn bijdrage levert.

CF Report heeft zorg gedragen voor de reporting narrative, tekst, creatief concept, design, opmaak, persberichten, productie en realisatie drukwerk, videocontent in veertien talen, het jaarverslag ‘in één oogopslag’ voor interne communicatiedoeleinden en de inrichting van het online Investor Relations-platform. Op basis van een onderscheidend creatief concept voor het jaarverslag is de volledige opmaak van verslagdeel en jaarrekening tot stand gekomen.

’Door de groei en professionalisering van de Boels Rental Group, was er behoefte aan een volgende stap in verslaggeving. Met de frisse blik en de expertise van CF Report hebben we kwalitatief reporting platform kunnen ontwikkelen en uitrollen, met een overtuigend en verrassend resultaat.’

– Jan Piet Valk, Chief Financial Officer, Boels Group

Wilt u meer weten over de Boels case?

Neem contact op met
Pieter Koenders, Managing director


06 – 55 74 65 85

Wilt u meer weten over waardecreatie?

Neem contact op met
Felix Janssens, Creative strategist


06 – 27 25 72 26

Scope CF

Strategisch reportingadvies
Integrated reporting
Teksten – interviews – eindredactie
Online reporting
Waardecreatie
Cases
Services en tools