Project omschrijving

The world’s leading provider of market-based sustainability solutions

ACT Commodities is wereldmarktleider in het verbinden van kopers en verkopers voor energiecertificaten en fysieke energieproducten. Opgericht in 2009 is ACT gespecialiseerd in energie-efficiëntiecertificering, certificaten voor hernieuwbare energie en het verhandelen van koolstofemissierechten. De onderneming, met vestigingen in Amsterdam, New York. Shanghai en Parijs handelt momenteel in circa 70 producten op een groot aantal markten in ruim 40 landen. ACT kenmerkt zich door een sterk track-record met een continue sterke groei over een breed front.


Klant
ACT Commodities

Jaarverslagen en Jaarrekeningen
2020-2021

Eneco schakelt om

De kracht van dashboarding

In het verslagjaar wordt middels een strategische visual aangegeven dat ACT in de verslagperiode 690 TWh aan groene energie voor bedrijven heeft ingekocht, 120 MT CO2-uitstoot heeft gecompenseerd middels aan- en verkoop van koolstofemissiecertificaten en 193 TWh elektriciteit heeft verhandeld. Om de schaal van hiervan goed te kunnen duiden zijn de equivalenten visueel weergegeven: 17% jaarlijks vermogen van de totale opwekking van elektriciteit in de USA, 633.000 km2 aan CO2-vrij bosgebied en 70% van het jaarlijks elektriciteitsverbruik in Frankrijk. Het netwerk van ACT kent een ongekende omvang uitgebreider met een ongeëvenaard niveau aan keuzes, service en gegarandeerde betrouwbaarheid.

Core en More voor 7 entiteiten

Voor het tweede jaar op rij, heeft CF Report het design en de totale opmaak verzorgd van het Engelstalige jaarverslag en de jaarrekening van ACT Commodities Group B.V. en zes gelieerde bedrijfsentiteiten. Doel is zowel de groei in kaart te brengen, maar ook het diensten- en productengamma te schetsen. Tevens staan governance, risk en transparantie in de vorm van overzichtelijke financiële resultaten en jaarrekeningen centraal. Voortbordurend op het concept van de jaarverslagen 2019-2020 is in de verslagen 2020-2021 nog meer aandacht gegeven aan het visualiseren van data en informatie, vooral van het serviceportfolio van ACT in de vorm van dashboards, grafieken en visuals.

Het belang dat ACT Commodities hecht aan duurzaamheid en social responsibility heeft zich vertaald in de weergave van onder andere cases van duurzame projecten en een separaat hoofdstuk CSR waarin het beleid, initiatieven en CSR-programma’s op een illustratieve manier zijn vormgegeven.

CF Report heeft in totaal 14 jaarverslagen en separate jaarrekeningen voor de verschillende bedrijfsonderdelen geproduceerd: ACT Financial Solutions, ACT Financial Solutions Holding, Sustainable Market Solutions, ACT Fuels, ACT Energy en ACT Commodities. Voor meerdere entiteiten zijn samenvattingen verzorgd. De jaarverslagen van ACT Commodities Group en ACT Financial Solutions zijn beschikbaar als interactieve pdf’s.

Wilt u meer weten over de kracht van dashboarding?

Neem contact op met
Robert Schmitz, Art director


06 – 36 51 32 90

Wilt u meer weten over de ACT Commodities-case?

Neem contact op met
Pieter Koenders, Managing director


06 – 55 74 65 85

Scope CF

Financieel jaarverslag
Cases
Services en tools