Het beste jaarverslag van Nederland?

Het beste jaarverslag van Nederland?

Het jaarverslag 2016 van Aalberts Industries is door de jury van de FD Henri Sijthoff-prijs genomineerd voor het beste jaarverslag van Nederland in de categorie AEX. De jury wil dat vooral de grote bedrijven met een beursnotering een kwaliteitsslag maken. ‘Zij vormen de elite van de beursbedrijven, maar dat straalt niet altijd van hun financiële verslaggeving af,’ valt te lezen in het juryverslag. ‘Er zijn andere bedrijven – zowel uit de categorie overige beursfondsen als niet-beursgenoteerd – die over betere rapportages beschikken.’ Het is elk jaar maar een beperkt groepje dat überhaupt in aanmerking komt; een groot deel van de 25 grootste beursfondsen zit met zijn verslaggeving volgens de jury al jarenlang onder de maat. Vooral in de categorie niet-beursgenoteerd is er veel meer kwaliteit te vinden dan enkele jaren geleden, in de ogen van de jury. ‘Een enorme verbeterslag’.

Aalberts Industries: kort en prettig leesbaar jaarverslag
Over de genomineerde bedrijven schrijft de jury dat ‘het jaarverslag van Aalberts kort en prettig leesbaar is. Ook schrijft het bedrijf over het belastingbeleid – actueel sinds de discussies rond de Panama Papers – en over de strategie.’

Aalberts Industries (omzet 2016 ruim € 2,5 miljard, meer dan 15.300 medewerkers) heeft samen met C&F Report het jaarverslag 2015 aanzienlijk verbeterd. Deze lijn is in het jaarverslag 2016 verder doorgezet, waarbij additionele verbeteringen zijn doorgevoerd. De toverwoorden zijn: compact, visueel, transparant. C&F Report heeft alle geconsolideerde kengetallen in één openingsdashboard visueel weergegeven. Na een korte toelichting van de Management Board wordt het profiel van Aalberts in één spread helder weergegeven, waarbij tevens de vier businesses compact visueel worden geïntroduceerd: kengetallen, profiel en focus. De strategie, gebaseerd op vier pijlers, wordt in één visual transparant uitgelegd. De objectives worden als uitwerking van deze strategie op één pagina visueel toegelicht.

In het Report of the Management Board wordt na een tweede kengetallendashboard elke divisie kort toegelicht. CSR en Risk zijn visueel samengevat en ultrakort gehouden. Speciale aandacht is er voor The Aalberts Way en Talent Development. Het verslag ademt het hoge technologische niveau van de oplossingen die Aalberts Industries zijn klanten biedt door gebruik te maken van hightechfoto’s, deels verzorgd door C&F Report. De jaarrekening is compact en strak opgemaakt.

Innovator in reporting
C&F Report is een innovator in reporting. Het jaarverslag van Royal Schiphol Group werd in 2015 door de jury van de Transparantiebenchmark uitgeroepen tot het meest innovatieve jaarverslag van Nederland. Schiphol won toen ook de FD Henri Sijthoff-prijs in de categorie niet-beursgenoteerd. In 2016 eindigde het verslag van Schiphol als nummer twee in de Transparantiebenchmark. Ook de jaarverslagen van Kendrion (FD Henri Sijthoff-prijs) en Wereldhave (EPRA Best Annual Report Award) zijn in het recente verleden genomineerd geweest. Begin 2017 realiseerde C&F baanbrekende verslagen voor onder meer Vion Food (een zeer transparant en visueel CSR Report), het Oranje Fonds en Amref Flying Doctors (impact reporting: hoe de impact van goede doelen visueel zichtbaar te maken). C&F werkt in totaal voor meer dan veertig verschillende klanten en is 100% gespecialiseerd in corporate reporting en dashboarding. Ook worden voor bestaande klanten corporate communicatietrajecten (strategy updates, corporate websites, corporate stories en presentaties) uitgevoerd. C&F is door zijn ultiem visuele benadering in staat waardecreatie van ondernemingen goed zichtbaar te maken.