Meest innovatieve jaarverslag van Nederland: geïntegreerd, attractief, toegankelijk

Meest innovatieve jaarverslag van Nederland: geïntegreerd, attractief, toegankelijk
nieuws-schiphol

Steeds meer ondernemingen gaan over tot integrated reporting. In plaats van een apart jaarverslag en een apart duurzaamheidsverslag worden beide verslagen in één rapport geïntegreerd. In Nederland publiceert meer dan 50% van de AEX-ondernemingen een geïntegreerd jaarverslag. Maar hoe houd je de grote hoeveelheid content beperkt? Hoe maak je van een integrated report een toegankelijk verslag en – bovenal – hoe houd je het aantrekkelijk? Schiphol Group (ruim 2.000 medewerkers, omzet bijna 1,5 miljard euro) heeft hiervoor samen met C&F Report een nieuwe oplossing gevonden. Het jaarverslag 2014 van Schiphol Group werd door de Jury van de Transparantiebenchmark beloond met De Kristal, de prijs voor het meest innovatieve jaarverslag van Nederland.

Waardecreatie is uitgangspunt
Centraal in het jaarverslag van Schiphol Group staat waardecreatie. In plaats van een traditioneel ‘Input-Added Value-Output-Outcome’-model heeft C&F Report samen met Schiphol Group een ‘Why-What-How-Who-Value’-model gecreëerd. Dit geïntegreerd model wordt op de reportingwebsite van Schiphol zichtbaar als stakeholders naar het jaarverslag van de onderneming op zoek gaan. Het model heeft voor alle belangrijke topics iconen.

Er wordt gerapporteerd over:

 • Why: Mission, Ambition;
 • What: the four strategy pillars of Schiphol Group: Top Connectivity, Excellent Visit Values, Competitive Marketplace, Development of the Group;
 • How: the (special interactive) Business Model and the four Business Areas for operational reporting: Aviation, Consumer Products & Services, Real Estate and Alliances and Participations;
 • Who: a clear overview of all the relevant stakeholders of Schiphol Group: Travellers, Airlines, Local residents, Sector Partners, Government Bodies, Financial Stakeholders, Business Partners, Employees, Network and Special Interest Organisations and Knowledge Institutes;
 • Value: Input, Output, Outcome.

Het online model heeft de vorm van een radar die zichtbaar is rond de luchthaven. Als bezoekers op een van de reportingitems klikken, wordt een speciaal icoon zichtbaar en kunnen bezoekers doorklikken naar diepere informatielagen. Onder de icoon Aviation (behorend tot How) wordt bijvoorbeeld de volgende informatie zichtbaar gemaakt:

 • passagiers- en vrachtbestemmingen;
 • aantal passagiers;
 • vrachttransport;
 • marktaandeel passagiers (top 10 van Europese luchthavens);
 • marktaandeel vracht (top 10 van Europese luchthavens).

Reportinginformatie visueel benaderen
Al deze informatie wordt niet in tabelvorm ontsloten, maar voor elk reportingitem is weer een apart icoon ontwikkeld. Per icoon worden kengetallen weergegeven. Dit maakt het online waardecreatiemodel van Schiphol snel en makkelijk toegankelijk. In drie tot vier minuten kunnen stakeholders zo alle belangrijke reportingitems en kengetallen van Schiphol op een aantrekkelijke en attractieve wijze tot zich nemen. Het model is volledig responsive en daarmee ook geschikt voor iPhone en iPad.

Naast dit online value creation model beschikt Schiphol Group ook over een aparte reporting website en een pdf. Alle visualisaties in zowel het online model als website en pdf zijn volledig geïntegreerd en op elkaar afgestemd. Dit maakt het verslag van Schiphol tot een genot om te lezen, want de visuele guidance helpt de lezer de informatie snel te vinden, waarbij het uitgangspunt optimale herkenbaarheid en eenduidigheid is.

Hoe wordt reporting aantrekkelijk gemaakt?
Naast herkenbaarheid en eenduidigheid in alle reportingvormen hebben C&F Report en Schiphol Group samen nog andere features in het verslag verwerkt. Een kleine selectie:

 • visueel overzicht van Key Events;
 • visueel overzicht (met de herkenbare iconen) van Facts and Figures;
 • heldere (deels visuele) weergave van belangrijkste cijfers per Business Area;
 • creatie van een visueel model waarin de keten waarin Schiphol functioneert duidelijk wordt weergegeven en een koppeling van de diverse ketenonderdelen met de materiële thema’s die in de materialiteitsmatrix terugkomen;
 • visuele materialiteitsmatrix met aparte pictogrammen voor de materiële thema’s die apart worden toegelicht;
 • een cohesieschema waarin de relatie tussen de materiële aspecten, strategische schema’s en risks duidelijk wordt gemaakt;
 • een (deels visuele) managementagenda met de verdeling van de managementgoals over de vijf Business Areas (Aviation, Consumer Products & Services, Real Estate and Alliances and Participations);
 • een visueel strategisch doelstellingenmodel voor het jaar 2020 (‘Where will we be in 2020’);
 • een grote hoeveelheid infographics en illustraties om de reportinginfo zo simpel mogelijk en toegankelijk te maken;
 • een visueel Corporate Governancemodel;
 • stakeholderquotes en dillema’s, inclusief storytelling;
 • relevante foto’s van nieuwe ontwikkelingen op en rond de luchthaven.

Deze combinatie van features maakt het verslag van Schiphol aantrekkelijk om te lezen en dit draagt substantieel bij aan de reputatie van de luchthaven.

Conclusie: KISP
Integrated reporting is dus meer dan het integreren van een financieel verslag en duurzaamheidsverslag. Het gaat om het creëren van een visueel reportingraamwerk dat herkenbaar en eenduidig in een integrated report wordt geïmplementeerd. Een visuele samenvatting helpt stakeholders snel hun weg in het verslag te vinden. Integratie van kleuren, visuals, infographics, grafieken en vooral iconen en pictogrammen maakt het mogelijk de reportingboodschap op een aantrekkelijke wijze te presenteren. Daarom luidt het motto van C&F Report ook KISP: Keep It as Simple as Possible.