Materialiteit in reporting; een stappenplan

Materialiteit in reporting; een stappenplan
nieuws-stappenplan

De G4-richtlijnen van het Global Reporting Initiative maken een visie op MVO-kernonderwerpen en gerelateerde MVO-issues noodzakelijk. Organisaties moeten hierbij alle kern- en subonderwerpen (inclusief hun onderlinge afhankelijkheid) in acht nemen. Uiteraard verschilt dit per organisatie en per strategie die deze organisaties omarmen. De materialiteitsanalyse kan in dit MVO-keuzeproces uitstekend van dienst zijn.

Relevantie, significantie en invloed
De materialiteitsanalyse is als een MRI-scan die inzicht geeft in de afweging tussen relevantie, significantie en invloed. Op welke MVO-onderwerpen zou de organisatie zich moeten richten en hoe wordt dit in operationeel beleid met doelstellingen en meetpunten omgezet? Wat is de MVO-ambitie van een organisatie?

Criteria
Van primair belang is natuurlijk in duurzaamheidsactiviteiten en -verslaggeving te focussen op die elementen die voor de betreffende organisatie en de verbonden stakeholders het meest relevant zijn. Naast de materialiteitsanalyse zijn stakeholderonderzoek en -dialogen, evenals de eigen analyse van risico’s en mogelijkheden en de impact van kernprocessen en -activiteiten, van belang.

Wat helpt is uitgaan van de volgende criteria:

  • welke thema’s vinden stakeholders belangrijk;
  • wat zijn de voor de onderneming urgente en relevante maatschappelijke ontwikkelingen;
  • een goede balans tussen sociale, milieu- en economische onderwerpen;
  • de mate van strategisch belang aan de hand van een self-assessment, beoordeeld op relevantie en effect voor de bedrijfsvoering.

SNS-MaterialiteitsMatrixMaterialiteitsmatrix
Met een stappenplan kan op een compacte en werkzame wijze de materialiteitsanalyse worden uitgevoerd:

  • stap 1: inventarisatie van thema’s per stakeholdergroep;
  • stap 2: vaststellen van de belangrijkste thema’s van stakeholders;
  • stap 3: eigen prioriteiten stellen;
  • stap 4: materialiteitsindex;
  • stap 5: uitwerking.

Visualisatie
Van alleen tekst wordt anno 2016 niemand blij; de boodschap komt niet over. Daarom is het naast de inhoudelijke analyse zeker gewenst informatie helder te visualiseren aan de hand van dashboards, infographics, scorecards en illustraties. Ook deze dienen natuurlijk in samenhang te zijn met een eenduidige visualisatiestrategie.

Meer weten? Mail Pieter Koenders: p.koenders@cfreport.nl.