Lange(re)termijntrends in reporting

Lange(re)termijntrends in reporting
nieuws sijthof jury
  • Bedrijven zullen meer dan ooit ter verantwoording worden geroepen. Een goed jaarverslag helpt dit verantwoordingsvraagstuk op transparante wijze en vanuit een heldere, toegankelijke structuur op te lossen.
  • Reporting Plaza en continuous reporting helpen om stakeholders nog beter te informeren en maken reporting aantrekkelijker dan voorheen.
  • Zakelijke beslissers gaan duurzaamheid en voortgang in duurzaamheidsbeleid expliciet betrekken bij samenwerkings- en investeringsbeslissingen.
  • Technologische ontwikkelingen geven ondernemingen steeds sneller en beter toegang tot reportingdata, deze daarna te verzamelen, te analyseren, te controleren en te correleren en daardoor ook de mogelijkheid over deze data geïntegreerd te rapporteren.
  • Ethische waarden, de reputatie en het risicobeheer worden key issues in besluitvorming rondom partnerships en commerciële waarden. Reporting helpt om deze issues goed te adresseren.
  • Er ontstaan nieuwe performance-indicators.
  • Open data: stakeholders krijgen (gedeeltelijk) toegang tot de achterliggende data van reporting.