CF Report realiseert het jaarverslag van haar eerste grote klant in België: Gimv!

Gimv heeft ongeveer 1 miljard euro belegd in zo’n 50 portfoliobedrijven met de focus op vier investeringsplatformen: Connected Consumer, Health & Care, Smart Industries en Sustainable Cities.

Het jaarverslag 2019-2020 met als motto ‘Ondernemen, Doorzetten, Vooruit Kijken’ is uitgegeven in twee talen, in gedrukte en online versie plus een samenvatting. We hebben de focus gelegd op een meer visuele presentatie van de belangrijkste data en resultaten in dashboards, meer storytelling middels een aantal cases van portfoliobedrijven en ook trends met betrekking tot de vier investeringsplatforms toegevoegd. Het rapport geeft een goed inzicht in de strategie van Gimv, de prestaties van de vier investeringsplatforms en haar maatschappelijk verantwoord ondernemen. Omdat Gimv in 2020 zijn 40-jarig jubileum viert, is er een extra hoofdstuk gecreëerd om deze gelegenheid te benadrukken – niet alleen om terug te kijken, maar ook een verbinding te maken naar het heden en de toekomst van het bedrijf.


Geschreven door
Ronald Panis

Gepubliceerd op
23 juni 2020