Innovatief jaarverslag EY 2017/2018

Innovatief jaarverslag EY 2017/2018
EY-jaarverslag 2017-2018

Op 27 september 2018 is het Integrated Report 2017/2018 van EY gepubliceerd. C&F Report heeft voor de realisatie van dit verslag, net als vorig jaar, de rol van reportingadviseur en designpartner vervuld. Uitgangspunten: transparant, helder, innovatief en verrassend. Het resultaat is een mini-reportingwebsite met highlights, video’s met moving graphs, interviews en een interactieve pdf. Dit alles in twee talen. Per saldo een fraai voorbeeld van reporting nieuwe stijl. EY heeft nadrukkelijk oog voor het maatschappelijk belang, dit is essentieel om relevant te zijn voor hun stakeholders. Dit is het centrale thema van het jaarverslag. Dagelijks geeft EY invulling aan zijn missie Building a better working world en zet zich in voor duurzame groei, voor de ontwikkeling van menselijk kapitaal en talent en voor meer samenwerking. Innovatie speelt daarbij een steeds belangrijker rol. Vandaar de innovatieve aanpak, inclusief extra aandacht voor publicatie van onderdelen van het verslag op social media.