Compleet nieuwe online omgeving Raetsheren

In opdracht van de grootste verzekeringsmakelaar in Nederland, Raetsheren heeft CF Report een nieuwe propositie en een compleet nieuwe online omgeving ontwikkeld. Raetsheren heeft de nodige veranderingen ondergaan. De wereld om hun heen is ook veranderd. In een internationaler wordende verzekeringswereld hebben fundamentele veranderingen in risicomanagement consequenties voor klanten, verzekeraars en de rol van Raetsheren zelf.  “Zelf sturen met Raetsheren” het nieuwe doel van Raetsheren maakt van traditionele “wat als”-risico’s en “ondanks”-onzekerheden, “dankzij” gecalculeerde kansen.

Verantwoord risicogestuurd ondernenemen maakt bedrijven beter en bewuster. Raetsheren toont leiderschap door van de risico-paradox actieve risicosturing te maken. Zelf sturen met Raetsheren is uitgangspunt en doel van de nieuwe website. Interactie met vragen en behoeften van klanten wordt via speciaal daarvoor ingerichte klantingangen georganiseerd.


Geschreven door
Felix Janssens

Gepubliceerd op
19 december 2022

Ga naar de site

CF Report stond garant het nieuwe design en brandupdate, voor de technische ontwikkeling van een compleet vernieuwde CMS, de content en copy, kortom de complete productie. De komende tijd zullen we met een aantal op de vragen van markt toegesneden reeks podcasts het platform verder uitbouwen. Naast de corporate website hebben wij ook de werken-bij website gemoderniseerd inclusief videostories. Op basis van de jarenlange klantkennis en inzichten in de verzekeringswereld zijn wij in staat zo’n complexe operatie tot een aansprekend en toekomstgericht resultaat te brengen.