CF Report visualiseert de energietransitie

Port of Amsterdam, Schiphol, Tata Steel, Gasunie, Nobian, Vattenfall, Alliander, Provincie Noord-Holland, Gemeente Amsterdam, MRA, Zaanstad Maakstad, ORAM en Projectbureau NZKG hebben zich verenigd om de transitie naar waterstof te versnellen en de ambitie uitgesproken om als Metropool Regio Amsterdam en het Noordzeekanaalgebied (NZKG) in de komende decennia uit te groeien tot een internationale Hydrogen Hub. CF Report is als strategisch designpartner aangesloten met als doelstelling de energietransitie letterlijk op de kaart te zetten.

ORAM: spetterende animatie

In opdracht van de ORAM en in goede samenwerking met alle bovengenoemde partijen heeft CF Report eerst een spetterende animatie gerealiseerd van de energietransitie rondom Noordzeekanaalgebied (KZKG).

Klik hier voor de animatie


Geschreven door
Pieter Koenders

Gepubliceerd op

19 oktober 2021

Position Paper ‘Hydrogen Hub – Amsterdam NZKG’

Ook heeft CF Report het design van het Position Paper ‘Hydrogen Hub – Amsterdam NZKG’: versneller van de waterstofeconomie’ verzorgd, waarin de plannen voor de Hydrogen hub staan beschreven. Doel is het gebied binnen Nederland en Europa echt op de kaart te zetten en de bestaande en toekomstige initiatieven duidelijk te maken.

Klik hier voor het Position Paper

World Hydrogen Congress

Tijdens het World Hydrogen Congress op 6 oktober 2021 presenteerde wethouder Victor Everhardt dit Position Paper dat vandaag werd. De wethouder stelt dat: ‘de unieke kenmerken van de Amsterdam-NZKG regio geeft waterstof een uitstekende uitgangspositie om nieuwe, duurzame en unieke waardeketens voor Nederland zoals CO2 -vrij staal en schone brandstoffen voor zee-en luchtvaart te realiseren.’

Om het congres inzicht te bieden in de transitie is door CF Report ook een interactieve kaart gerealiseerd. De kaart geeft enerzijds inzicht in de beoogde CO2-neutrale energiestromen en anderzijds uitgebreide informatie over de lopende waterstofprojecten in het NZKG die bij zullen dragen aan de ambitie ‘Amsterdam NZKG een internationale Hydrogen Hub’.

Wethouder Victor Everhardt van de gemeente Amsterdam.

Klik hier voor de interactieve kaart

Hoog bezoek voor de provincie Noord-Holland

Hoe kunnen overheden en ondernemingen in Noord-Holland en Japan elkaar helpen om waterstof in Noord-Holland op de kaart te zetten? Deze vraag stond centraal tijdens een themadiner, de eerste in een serie bijeenkomsten om regionale en internationale bedrijven en overheden bij elkaar te brengen om zich gezamenlijk in te zetten voor een aantal grote vraagstukken die in deze tijd spelen.

Gastheer Arthur van Dijk, Commissaris van de Koning van Noord-Holland nodigde in dit kader Hidehisa Horinouchi, Ambassadeur van Japan in Nederland, uit. Om het diner van goede informatie te voorzien heeft CF Report ook voor deze bijeenkomsten een interactieve kaart gerealiseerd dat alle projecten rondom de energietransitieprojecten in de provincie Noord-Holland zichtbaar maakt. De Commissaris van de Koning stelde dat: ‘in de transitie naar een duurzame wereldeconomie is samenwerking tussen landen en het delen van wetenschappelijke en economische kennis van het grootste belang.’

Arthur van Dijk, Commissaris van de Koning van Noord-Holland, Hidehisa Horinouchi, Ambassadeur van Japan in Nederland, en gedeputeerde Edward Stigter met op de achtergrond de interactieve kaart van CF Report.

Klik hier voor de interactieve kaart