Boels Annual Report 2021

Met trots heeft CF Report het jaarverslag Boels Rental Group 2021 gerealiseerd. Op één na grootste materiaalverhuurder in Europa brengt voor het eerst een publiek jaarverslag uit.

Het familiebedrijf Boels uit Sittard verdubbelt elke vijf jaar in omvang. Met bijna 7.000 werknemers actief 18 landen en een omzet van € 1,3 miljard neemt het belang van transparantie en verantwoordelijkheid en dus verslaggeving toe. CF Report heeft een strategisch reporting opzet ontwikkeld waarmee financiële en maatschappelijke resultaten voor een bredere stakeholdergroep worden gecommuniceerd.

CF Report stond garant voor de complete contentproductie, zowel in tekst als design: profiel, strategie, het voorwoord van de CEO, het directieverslag en persberichten als ook een duidend video-interview met CFO Jan-Piet Valk. Daarin worden doelstelling en verantwoording tastbaar en draagt bij aan het vertrouwen in het snelgroeiende familiebedrijf. In het licht van de bijzondere status als sterk groeiend familiebedrijf  en met de groeiende verwachting naar openheid en transparantie is het verslag in samenwerking met Boels zorgvuldig samengesteld. Waardecreatie neemt daarbij een belangrijke plek in. Zeker om duidelijk naar voren te brengen dat gegenereerd kapitaal continu geherinvesteerd wordt in het bedrijf.  Cases uit heel Europa ondersteunen de claims en strategie.

Shared resources simplified.
De missie van Boels (leidend in de rentalmarkt met sterke posities in Europa, excellente prestaties, ‘partner of choice’ voor klanten, duurzaamheid en digitalisering) staat centraal. Het  jaarverslag geeft inzicht in hoe visie, missie en strategie verbonden zijn. Kerncijfers, financiële en non-financiële resultaten worden voor het eerst gecombineerd gerapporteerd. Rapportages zijn consistent gestructureerd vanuit de visie ‘shared resources simplified’. Het nieuw ontwikkelde waardecreatiemodel en ook de gevisualiseerde waardeketen tonen aan hoe en waar Boels waarde toevoegt aan klanten, medewerkers, gebruikers en de maatschappij, waarbij vooral digitalisering en verduurzaming een cruciale rol vervullen.

Investor Relations geïntegreerd in de corporate website van Boels
Reporting is zo veel meer dan een verslag. Reporting betekent fact-based communiceren over doel, waarde en resultaten voor én met een brede stakeholdergroep. Met reporting wordt vertrouwen gegenereerd over koers en resultaten van het bedrijf en hoe visie en ambities bijdragen aan verwachtingen van in- en externe stakeholders. Op de website van Boels is dan ook een Investor Relations pagina ingericht waarin, mede vanuit IR (Investor Relations) overwegingen, alle financiële en non-financiële informatie visueel samenkomt. Dit platform draagt bij aan de verbinding tussen Boels en haar brede stakeholdergroepen en biedt ruimte voor een compacte toelichting hoe het bedrijf zelf op specifieke onderwerpen (bijvoorbeeld duurzame groei) haar bijdrage levert.

Totale ontzorging
CF Report heeft zorg gedragen voor de reporting narrative, tekst, creatief concept, design, opmaak, persberichten en productie en realisatie drukwerk, videocontent in veertien talen, het jaarverslag ‘in één oogopslag’ voor interne communicatiedoeleinden en de inrichting van het online Investor Relations platform. Op basis van een onderscheidend creatief concept voor het jaarverslag is de volledige opmaak van verslagdeel en jaarrekening tot stand gekomen.


Geschreven door
Felix Janssens

Gepubliceerd op
5 mei 2022