Impact reporting voor goede doelen

Impact reporting voor goede doelen
nieuws-anbi

Het is onze mening dat goede doelen en ANBI’s hun impact beter, sterker en visueler duidelijk moeten maken. Dit leidt tot transparantie en helderheid van de langetermijndoelstellingen en geeft inzicht in de actuele status ervan. Dashboards bieden overzicht en kengetallen kunnen visueel worden geaccentueerd. Wij noemen dit impact reporting, dat primair geschikt is voor jaarverslagen, maar secundair ook in de vorm van aantrekkelijke interactieve dashboards die op een prominente plek op websites van goede doelen en ANBI’s kunnen worden geplaatst.

Vanuit onze reportingkennis heeft C&F impact reporting uitgevonden. Volgens ons is hier nog veel terrein te winnen. Wij geven de impact van goede doelen en ANBI’s zeer helder weer. Niet door lange verhalen, maar door een heldere en visuele structuur, smart dashboards, doelstellingen- en statusweergaven, topdesign, korte begeleidende samenvattende teksten, fraaie strategische visuals, optimaal vormgegeven verhalen en cases (storytelling). Naast transparantie biedt dit ook veel extra aanknopingspunten voor fondsenwerving.

Goede voorbeelden: Oranje Fonds en Amref Flying Doctors

  • Jaarverslag Oranje Fonds: hoe de enorme impact van het Oranje Fonds (per jaar ruim 10.000 initiatieven, ruim € 30 miljoen besteed aan goede doelen) visueel zichtbaar te maken. Kijk naar de complete interactieve pdf of naar de publieksversie van het jaarverslag (visuele samenvatting).
  • Jaarverslag Amref Flying Doctors: complete metamorfose van hun jaarverslag. Hoe hun impact in Afrika zichtbaar te maken: van veel tekst naar impact, structuur en het zichtbaar maken van toegevoegde waarde.

Reportingcriteria van PwC omgezet in een visuele structuur
Beide verslagen zijn geheel gebaseerd op de criteria van De Transparant Prijs van PwC: hoe goede doelen geacht worden het beste (transparant) te rapporteren. Dit is uitgewerkt in een complete checklist. Deze checklist hebben we vanuit de specifieke invalshoeken en stakeholderomgeving van zowel het Oranje Fonds als Amref Flying Doctors omgezet in een visuele structuur met als doel hun enorme sociale impact visueel zichtbaar te maken. Simpel, compact en krachtig en ondersteund met korte tekst.

Innovator in reporting
C&F Report is een innovator in reporting. Het jaarverslag 2016 van Aalberts Industries is genomineerd voor de FD Henri Sijthoff-prijs in de categorie AEX-fondsen. Het jaarverslag van Royal Schiphol Group werd in 2015 door de jury van de Transparantiebenchmark uitgeroepen tot het meest innovatieve jaarverslag van Nederland. Schiphol won toen ook de FD Henri Sijthoff-prijs in de categorie niet-beursgenoteerd. In 2016 eindigde het verslag van Schiphol als nummer twee in de Transparantiebenchmark 2016. Ook de jaarverslagen van Kendrion (FD Henri Sijthoff-prijs) en Wereldhave (EPRA Best Annual Report Award) zijn in het recente verleden genomineerd geweest.

C&F werkt in totaal voor meer dan veertig verschillende klanten en is 100% gespecialiseerd in corporate reporting en dashboarding. Ook worden voor bestaande klanten corporate communicatietrajecten (strategy updates, corporate websites, corporate stories en presentaties) uitgevoerd. C&F is door zijn ultiem visuele benadering in staat waardecreatie van ondernemingen goed zichtbaar te maken.