Actuele trends in reporting

Actuele trends in reporting
actuele trends
 • Van data naar visuals en infographics
 • Reportinganimaties: de samenvatting van strategie, kerncijfers en resultaten in een korte, attractieve animatiefilm (maximaal 3 minuten)

 • Online samenvattingen van kerncijfers, kengetallen en storytelling: de ultieme samenvatting in een speciale, compacte website, klik hier voor voorbeelden van Schiphol Group of Royal FloraHolland
 • Online reporting
 • Storytelling: hoe bewijst een onderneming/organisatie dat de strategische doelstellingen en waardecreatie in de praktijk worden waargemaakt
 • Strategie en strategische focus worden visueel gemaakt: helder, simpel en toegankelijk
 • Materialiteitsindex en verdere uitleg materiële onderwerpen: visueel, kort en krachtig
 • Geïntegreerde doelstellingen en voortgangsrapportage over strategische doelstellingen worden visueel weergegeven
 • Reportingvolgorde: Profit, People, Planet
 • Stakeholderdialogen maken integraal deel uit van het verslag
 • Dilemma’s worden kort toegelicht
 • GRI-4 als basis voor MVO-rapportage met een uitgebreide GRI-index
 • Waardecreatie, the new thing in reporting
 • Duidelijkheid in supply chain
 • Corporate Governance: uitgebreide toelichting
 • Risk Management: visueel uitgelegd
 • ISO 26000 Self Declaration
 • CSR Assurance
 • Meer in plaats van minder pagina’s
 • Uitgebreidere accountantsverklaring met visualisatie van materialiteit, controlereikwijdte en kernpunten