Archive for October, 2016

  • Workshop Impact reporting

    By in Uncategorised @en on

    Impact van goede doelen zichtbaar maken? Vanzelfsprekend toch? Fondsenwervende organisaties en vermogensfondsen dragen bij aan het oplossen van problemen...